„Pravidelně se účastním kontrolních dnů, naposledy to bylo před dvěma týdny. Stavba je prakticky hotová. Nyní se připravují závěrečné zkoušky veškerého zařízení, včetně proplachů, desinfekce vodojemu i potrubí. Po jednání s hlavním stavbyvedoucím a projektantem i budoucím provozovatelem předpokládáme, že voda do Sedlčan ze Želivky poprvé poteče začátkem října," sdělil.

O tom, zda přijede na slavnostní uvedení nového přivaděče portugalský velvyslanec José Júlio Pereira Gomez, jak to při zahájení stavby 20. března loňského roku slíbil, prý starosta zatím vůbec nepřemýšlí. „My musíme dotáhnout stavbu věcně a především finančně do konce. Samozřejmě bude na místě poděkovat všem za spolupráce," sdělil. Připomněl, že jde pro Sedlčany o nejvýznamnější investiční akci 21. století v hodnotě 380 milionů korun, kterou vysoutěžila firma s názvem Sdružená pitná voda Benešov – Sedlčany. Ze čtyř partnerů je majoritním představitelem Mota Egil Central Europe s portugalskou účastí. Provozování přivaděče, včetně vodojemů, bude zajišťovat Městská teplárenská společnost Sedlčany. Marie Břeňová