„Společnost 1. SčV předložila v souladu se Smlouvou o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku města Příbram, kterou má uzavřenou s městem Příbram, kvalifikovaný odhad nákladů, odhadovaného množství dodané pitné vody a odvedené odpadní vody na rok 2008. Na základě těchto odhadů společnost 1. SčV, a. s., navrhla zastupitelstvu dvě varianty zvýšení ceny vodného a stočného v roce 2008,“ informoval mluvčí radnice Jiří Kubík. Cenu vody podle představitelů 1. SčV v příštím roce ovlivní nárůst DPH z pěti na devět procent, zvýšení cen elektrické energie a navýšení ceny vody předané, kterou provozovatel infrastruktury nakupuje od Svazku obcí pro vodovody a kanalizace. Dalším faktorem, který působí na zvýšení ceny vodného a stočného, je meziroční snížení spotřeby vody.

Nyní stojí vodné i stočné v Příbrami dohromady 50,40 Kč za metr krychlový včetně DPH. První varianta zdražení hovoří o zvýšení ceny na 56,50 Kč, druhá o zvýšení na 58,50 Kč. Radní města Příbrami nedoporučili zastupitelstvu města žádnou z variant.
 
„Pokud zastupitelstvo neschválí navrhované zvýšení cen vodného a stočného, což se mimochodem stalo i v letošním roce, nastoupí mechanismus stanovení ceny vodného a stočného, který vyplývá ze Smlouvy o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku města Příbram mezi městem Příbram a 1. SčV,“ doplnil Jiří Kubík.
 
„Jsem proti zdražování, ale podle smlouvy s provozovatelem budeme muset v příštím roce cenu vody zvýšit. Obávám se, že zvýšení DPH na vodu, potraviny, elektrickou energii a další zboží a služby tak, jak to prosadila vláda, na občany v příštím roce dopadne přímo drtivě,“ prohlásil starosta Příbrami Josef Řihák.
 
Voda zdraží od nového roku také v Dobříši, a to ze 45,10 Kč na 46,90 Kč za metr krychlový a v Sedlčanech budou lidé platit místo současných 42,70 Kč od 1. ledna příštího roku 47,40 Kč za metr krychlový.