Podle měření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje je voda v okolí kempů u Orlické přehrady sice vhodná ke koupání, ale se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi. Měření se na většině koupališť provádějí jednou za čtrnáct dní a právě na Trhovkách, Popelíkách či Podskalí došlo od posledního odběru vzorků k mírnému poklesu kvality. Voda na těchto místech však není pro člověka nebezpečná, lehká závadnost je způsobena pouze povrchovým znečištěním nebo menší průhledností vody.

„Začínají se množit řasy, kvůli kterým je ve vodě horší viditelnost. Řasy však nejsou narozdíl od sinic nijak škodlivé,“ uvedl koordinátor Územního pracoviště Krajské hygienické stanice v Příbrami Luboš Mandík.

Stejný stav je i na koupalištích v Živohošti a na Novém rybníku v Příbrami. V Županovicích, Obecnici či Březnici je kvalita vody dlouhodobě výborná a naprosto vhodná ke koupání. Oproti tomu v Jincích byl vyhlášen zákaz koupání, protože je voda mikrobiologicky znečištěna kvůli vypuštěným fekáliím do přitékajícího potoka.