Také patříte mezi milovníky vodáctví? Nedovedete si představit léto bez pádla v ruce?
Vodáctví patří v posledních letech k velmi oblíbeným letním sportům, a to i díky specializovaným cestovním kancelářím a půjčovnám, které zajistí dopravu lodí i školeného průvodce.

Nejoblíbenější řekou pro obyvatele našeho regionu je Berounka a Vltava. Ovšem s růstem oblíbenosti vodáckého sportu stoupá i počet mimořádných událostí, ke kterým na vodě dochází.

„K největším nebezpečím při splouvání řek patří nedodržování bezpečnostních pravidel, nadměrná konzumace alkoholu a nebezpečné jezy," řekl mluvčí středočeských hasičů Petr Svoboda.

Nebezpečí jezů spočívá v síle vody pod ním, kdy se část vody vrací zpět pod jez, rotuje zde a vytváří pomyslný válec. Jakýkoliv předmět či člověk zachycený v tomto proudu je neustále stahován pod přepad a není mu umožněno z něho odplavat.

Nebezpečných jezů je v Česku více než 140. Pro hasiče je záchrana osob z jezů velmi problematická a téměř vždy spojená i s ohrožením vlastního života. Český svaz kanoistů, Vodácká škola záchrany a Hasičský záchranný sbor České republiky spustil před několika lety kampaň za bezpečnější jezy, kdy jsou jezy osazovány varovnými cedulemi.

Další opatření provádějí jednotlivé státní podniky povodí, například umisťují záchranné podkovy, sklopné kruhy či lanovky pro profesionální zásah hasičů.

Kromě jezů představuje pro vodáky velké nebezpečí také konzumace alkoholu. I přes to mu však málokdo při splouvání řeky odolá. Následky po jeho požití mohou být velké.

„Vodáci, kteří jsou pod vlivem alkoholu spíše podcení situaci, získají větší sebevědomí a tím pádem ztrácí respekt z řeky. To vše bývá nejčastější příčinou nehod na řekách," sdělil Petr Svoboda.

Z hlediska platné legislativy je zakázána jízda posádky pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných či psychotropních látek, kdy v případě porušení může být vůdce plavidla pokutován až do výše sto tisíc korun.

Kromě pokut ale hrozí vodákům také rychlejší podchlazení v případě zhoršených klimatických podmínek nebo úrazy během plavby.

I z tohoto důvodu hasiči všem vodákům doporučují, aby na sobě měli při splouvání řeky vestu i přilbu.
„Každý by měl mít vestu, a to i přestože si o sobě myslí, že je dobrým plavcem. Ve výbavě by však neměla chybět ani přilba. Pokud se loď převrátí, může se vodák snadno uhodit do hlavy a ztratit tak vědomí," řekl Deníku Petr Svoboda.

Lidé by rozhodně neměli řeku podceňovat, zvlášť pokud ji dobře neznají. „Před sjetím jezů nebo nebezpečných míst by si napřed tato místa měli dostatečně prohlédnout. V případě jakékoliv pochybnosti doporučuji, aby jez nesjížděli," uvedl mluvčí.

Problém také může vzniknout při rozvodnění řeky. „Od druhého stupně povodňové aktivity je vodní turistika zakázána zákonem. I to by měli mít lidé na paměti," sdělil Svoboda. V případě vzniku krizové situace na řece by měli vodáci ihned volat o pomoc.

„Nejvhodnější je zavolat na tísňovou linku 112. Samozřejmě se lze také obrátit na hasiče, a to na čísle 150 nebo záchranáře na lince 155," konstatoval Petr Svoboda.

„Pokud dojde například na jezu ke komplikacím, doporučuji lidem, aby využili k záchraně tonoucího jedince v první řadě záchranné pomůcky jako jsou kruhy na provaze a podobně. V minulých dnech jsme řešili případ utonutí, kdy v zatopeném lomu v Hřiměždicích na Příbramsku skočil dvacetiletý mladík do vody zhruba z dvacetimetrové výšky a už se nevynořil. Jeden ze svědků se mu snažil pomoci, ale sám nakonec skončil v péči záchranářů. Vždy je dobré řádně zvážit situaci," dodal Petr Svoboda.

Podle mluvčí středočeských záchranářů Petry Effenbergerové při aktuálním teplém počasí stoupl počet výjezdů záchranářů o pětinu. „Záchranáři upozorňují všechny lidi, aby se v době letních aktivit nepřepínali, nepřeceňovali své síly a aby dávali pozor na své blízké," uvedla Effenbergerová.

Podle odhadu českých vodáckých organizací vyjede na vodu každoročně až šest set tisíc turistů.