Zákaznické služby poskytuje i nadále, ale pouze v bezkontaktním režimu. „Společnost zřídila krizový štáb, který provádí a dohlíží nad veškerými kroky souvisejícími s provozováním a přijala tak opatření k zajištění minimalizace dopadů na provoz společnosti, zejména na zajištění kontinuity dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.“ uvedl generální ředitel společnosti 1.SčV Ivan Eis.

ONLINE ke koronaviru najdete ZDE.

Uzavřeny jsou také pokladny a není přijímána žádná hotovost, platby je nutné realizovat pouze bezhotovostním platebním stykem. Stejně tak žádosti o vyjádření mohou být zasílány elektronickou poštou.

Z důvodu maximální ochrany zdraví svých zaměstnanců společnost omezila některé další terénní činnosti, například výměnu vodoměrů, preventivní čištění kanalizace, plánované opravy.

„Zdraví našich zaměstnanců je v tuto chvíli pro nás nejdůležitější. Abychom je co nejvíce ochránili, zrušili jsme školení, porady, chystané akce související se Světovým dnem vody, prostě veškeré akce, kde by docházelo k osobnímu kontaktu. Pokud to technické možnosti dovolují, pracují někteří zaměstnanci také z domova,“ doplnil Ivan Eis.

O veškerých provedených opatřeních směrem k zákazníkům informuje společnost prostřednictvím webových stránek www.1scv.cz, kde jsou zároveň k dispozici ke stažení potřebné formuláře a kontakty. Případně lze kontaktovat zákaznickou linku 840 111 322 nebo 601 275 275.

Koronavirus v Česku