Nepravdivou zprávou se mimo jiné zabýval na zastupitelstvu také zastupitel Rostislav Hefka (KSČM) a žádal o vysvětlení. „Systém funguje celkem dobře, zaznamenali jsme jen několik problémů. Z dispečinku jsme provedli napojení systému na 35 lidí, kteří žijí v záplavové zóně," připomněl starosta Jiří Burian a potvrdil, že rovněž jemu do mobilního telefonu přišla alarmující esemeska. Podle jeho názoru za paniku mohla nakloněná vrba u potoka, jejíž větev se ze stromu uvolnila a spadla těsně pod čidlo varovného systému. Podobnou reakci prý může vyvolat i přelet ptáků. Starosta svolal jednání, na němž byl zpracovatel projektu a zástupce firmy, která varovný systém dodávala. „Hartusil jsem," nepopíral, že ho situace také zaskočila a rozladila.

Závěr z jednání? Systém je kvalitní, dokonce údajně v té nejlepší kvalitě, která je momentálně v České republice na trhu. „Dohodli jsme se ale, že do konce července budou všechna čidla zkontrolována, stejně tak bude prověřen přenos dat a kalibrace celého systému s tím, že u toho bude jak projektant, tak zhotovitel. Město jmenuje tříčlennou obsluhu systému, včetně náhradníků, u nichž bude provedeno detailní proškolení. Po tři týdny se budou provádět zkoušky systému s vyrozuměním lidí, že z sms zpráv bude naprosto zřejmé, že jde jen o testování nikoliv o reálnou situaci. Zařízení má hodnotu kolem čtyř milionů korun, na který byla městu přislíbená dotace od Státního fondu životního prostředí ve výši 90 procent. Zastupitel a zaměstnanec radnice Jaroslav Kolský (ODS), který má v době dovolené hrázného na starosti i retenční nádrž, pochválil monitoring, který je po zapojení protipovodňovému systému k dispozici. MARIE BŘEŇOVÁ