VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Vojenský újezd si po zrušení rozeberou čtyři okresy a dva kraje

Jince – Ve Vojenském újezdu Brdy jsou nyní pyrotechnici, kteří začali s pyrotechnickou očistou území před tím, než ministerstvo obrany zruší tento vojenský prostor. Vojenský újezd má skončit do konce roku 2015 a v současné době běží přípravy na pravděpodobné vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Brdy. Ta by měla zahrnovat nejen území současného újezdu, ale i Jižní Brdy.

19.4.2012
SDÍLEJ:

Návrh CHKO Brdy. Foto: Zdroj: MŽP

Zatím ale platí na území vojenského újezdu režim vycházející z využití prostoru armádou. Vstup bez povolení je možný jen o víkendech a státních svátcích do lokalit, které jsou k tomu určeny.

Jakým způsobem bude probíhat rušení újezdu, co přinese jeho nové katastrální členění a jak se dál bude hospodařit na padrťských rybnících, jsme si povídali s přednostou újezdního úřadu Emilem Rybárikem a Karlem Urbanem, jenž má na starosti stavební úřad a odbor životního prostředí.

Jaký máte názor na vyhlášení PP či CHKO a v jakém stadiu jsou jednání?
Ministerstvo obrany se přiklání k variantě CHKO, neboť v srpnu 2011 bylo oběma ministry (MŽP i MO) deklarováno ve společném prohlášení právě vyhlášení CHKO. Problematika ochrany přírody a krajiny, a to zda bude ochrana území z hlediska ochrany přírody zajištěna formou vyhlášení PP či CHKO, je plně v gesci MŽP. V současné době jsou se záměrem seznamování zástupci samospráv okolních a dotčených obcí a krajů. Odpověď na to, zda bude vyhlášen PP či CHKO bude známa zhruba koncem června.

Co vlastně nové katastrální rozdělení Brd přinese konkrétního pro obce a obecně pro Brdy?
V současné době má VÚ Brdy pět katastrálních území, které jsou kompletně pod jednou státní správou, kterou zajišťuje ÚÚřVÚ Brdy. VÚ Brdy má samostatný statut. Se zrušením újezdu skončí i činnost újezdního úřadu a státní správu budou zajišťovat příslušné „civilní“ úřady. Z tohoto důvodu je nutné stávající stav změnit a území vojenského újezdu přičlenit k jednotlivým obcím. Nové rozdělení bude znamenat, že celé území bude přerozděleno zhruba do 20 nových katastrálních území. Tato území se budou pravděpodobně rozkládat na území dvou krajů, tedy Středočeského a Plzeňského. Území bývalého vojenského újezdu zůstane ve vlastnictví státu. Pro obce to bude znamenat především projednat změnu územního plánu, protože se jejich správní území (extravilán) rozšíří o nové katastrální území v bývalém vojenském újezdu. Státní správu na těchto nových územích budou provádět příslušné úřady – stavební úřady, vodoprávní úřady, odbory životního prostředí, atd., pod které obce již patří. Takže pro obce či občany by se nemělo v tomto smyslu nic změnit. Území vojenského újezdu se bude nově rozkládat na území čtyř okresů (Příbram, Beroun, Rokycany a Plzeň-jih) a dvou krajů. Na území bývalého vojenského újezdu bude vykonávat státní správu několik městských úřadů (např. Příbram, Hořovice, Rožmitál, Rokycany, Jince) včetně zmíněných krajských úřadů. Pro tyto úřady to bude nárůst kompetencí a povinností a teoreticky to povede k vytvoření nových pracovních míst. Brdy tímto nutným administrativním úkonem v podstatě ztratí svou územní celistvost.

Ve Středních Brdech jsou vodní zdroje, jak jsou nyní chráněny?
Vodní zdroje jsou chráněny stejně jako všude jinde, jak plyne zejména z vodního zákona. Jsou stanovena ochranná pásma, také jsou vyhlášena ochranná pásma formou věcných břemen. Lesnická činnost v ochranných pásmech zejména I. stupně je omezena. Obecně díky nezastavitelnosti vojenského újezdu a jeho omezenému režimu pro veřejnost nejsou s ochranou vodních zdrojů žádné podstatné problémy, problémy nastávají v letních měsících, kdy návštěvníci vojenského újezdu nerespektují režim stanovený pro vodní zdroje, např. vodní nádrže.

Jakou formou probíhá v současné době ochrana přírody v Brdech?
Vojenský újezd Brdy je z hlediska ochrany přírody a krajiny součástí soustavy Natura 2000, kterou tvoří ptačí oblasti a evropsky významné lokality (EVL). V Brdech máme celkem 10 EVL. Ochrana přírody je zajišťována v souladu se zákonem (č. 114/1992 Sb.) o ochraně přírody a krajiny v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek a další navazující legislativy. Statut vojenského újezdu omezuje pohyb osob, automobilů a nepřipouští žádnou výstavbu. Dalo by se říci, že statut vojenského újezdu zajišťuje sám o sobě dostatečnou a účinnou ochranu přírody. Samozřejmě po odchodu vojsk a zpřístupnění veřejnosti je potřeba vyhlásit účinný stupeň ochrany přírody daného území. Dále je zřízena na vojenském újezdu Brdy pod záštitou újezdního úřadu Pracovní skupina pro ochranu přírody a krajiny na území vojenského újezdu Brdy. Tato skupina je složena ze zástupců resortu obrany i odborníků na tuto problematiku z civilního sektoru. Zajištění ochrany přírody a krajiny na území vojenského újezdu je nedílnou součástí procesu opouštění Brd.

Na současném území vojenského prostoru hospodaří Vojenské lesy a statky ČR. Jaký máte názor na současné lesní hospodářství v Brdech? Kdo bude po vyhlášení CHKO v Brdech hospodařit?
Lesní hospodaření v Brdech zajišťují Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Hořovice (VLS). Vojenské lesy a statky by měly na území vojenského újezdu hospodařit i po odchodu vojsk. VLS mají na starosti zejména těžbu a novou výsadbu, ale starají se také i o údržbu vodních toků a komunikací. Lesní pozemky v újezdu jsou normálním hospodářským lesem, které nepodléhají žádné zvláštní formě ochrany – jedná se zejména o nepůvodní monokulturu smrku. Těžba probíhá zásadně podle schváleného lesního hospodářského plánu, který schvaluje Vojenský lesní úřad v Praze. Dodržováni plánu je pravidelně kontrolováno.

Jaké jsou novinky v oblasti Padrťských rybníků?
Oblast rybníků je součástí EVL Padrťsko a je k ní i takto přistupováno z hlediska zajištění území ve vazbě na ochranu přírody a krajiny. V první řadě v loňském roce došlo k odbahnění loviště Dolejšího padrťského rybníka, v letošním roce dojde k odbahnění loviště Hořejšího padrťského rybníka. Na výpusti Dolejšího padrťského rybníka budou zhotoveny dvě malé hráze za účelem zachycování jemného rybničního sedimentu při manipulaci na obou rybnících, např. vypouštění rybníků. Tato opatření jsou nutné z hlediska zajištění zlepšení podmínek předmětu ochrany tj. života raka kamenáče. Dále od letošního roku, na základě odborné studie, bude snížena obsádka kapra na obou rybnících. Padrťsko je jedna z nejcennějších oblastí v Brdech a také je mu věnována odpovídající péče. Tady musíme zdůraznit výbornou spolupráci újezdního úřadu s VLS ČR, divize Hořovice.

Jaký režim bude ve vojenském újezdu do jeho zrušení? Co bude následovat? Jakým směrem se nyní ubírají přípravy na zrušení?
Režim vojenského újezdu zůstává stejný po celou dobu až do jeho zrušení – platí zákaz vstupu s výjimkou majitelů povolenek a okrajových částí s turistickými stezkami. Po zrušení újezdu zákonem bude celé území katastrálně rozděleno okolním obcím, dojde ke změně hranic krajů újezd bude CHKO nebo přírodním parkem se sítí maloplošných zvláště chráněných územích. Co se týká majetku, bude nadále ve vlastnictví státu a státní podnik VLS ČR zde bude vykonávat hospodářskou činnost. V současné době probíhá řada jednání, ať k otázce ochrany přírody a krajiny či k otázce správního členění.

Jakému režimu bude podléhat cvičiště Brda, které bude i po zrušení újezdu sloužit dělostřelcům? Už se ví, co bude s objektem, kde sídlí újezdní úřad?
Brda bude součástí plánovaného posádkového cvičiště a bude plně využívána Armádou ČR včetně Integrovaného záchranného systému. Budoucnost objektu újezdního úřadu je v jednání, žádné rozhodnutí nepadlo. 

Co bude s třítrubeckým zámečkem, zříceninou Valdek, a také s vojenskými objekty. A co kasárna Míšov?
V současné době existuje na stole několik nabídek, včetně zájmu občanských sdružení, na využití daných objektů, vše je počátcích jednání. Jakmile bude u některé z nemovitostí budoucnost jasnější, budeme připraveni poskytnout bližší informace.

Jak je to s případným budováním suchého poldru na Klabavě?
S otázkou vybudování suchého poldru respektive Ameriky je nutné se obrátit na ministerstvo zemědělství. Vše bude předmětem jednání, nicméně ministerstvo obrany k tomuto návrhu již v březnu 2011 zpracovalo zamítavé stanovisko z následujících důvodů: předmětná lokalita částečně zasahuje do EVL Padrťsko, případné umístění nádrže do tohoto území bude mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany (rak kamenáč, čáp černý, včelojed lesní, krahujec obecný, holub doupňák, žluva hajní), řady biotopů (přechodová rašeliniště a třasoviště, přirozené eutrofní vodní nádrže, atd.) a zároveň na celistvost evropsky významné lokality. V zájmovém území je také tanková cesta, spojovací a účelové komunikace, vojenské budovy a lovecký zámeček Tři trubky.

Autor: Karel Hutr

19.4.2012 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

Výroba - Výroba Správci objektů 13 000 Kč

Správci objektů Správci objektu. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13000 kč, mzda max. 15000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pozice: správci objektu, OC, Násup: od 7.6.2018 na dobu neurčitou. Mzda: 13 000,- až 15 000,- Kč, Kontakt: Cibulková Jiřina, tel.: 724 351 721 - 8:00 - 16:00 hod., e-mail: obchod@equitana.cz, Místo výkonu práce: RUBILIS, s.r.o. provoz Martinice, Simínský mlýn č.p. 17, Martinice, 262 72 Březnice. Pracoviště: Rubilis, s.r.o. provoz martinice, Simínský mlýn, č.p. 17, 262 72 Březnice. Informace: Jiřina Cibulková, +420 724 351 721.

Vzdělávání a školství - Vzdělávání a školství Učitel základní školy 26 000 Kč

Učitelé na 1. stupni základních škol Učitel/ka. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 26000 kč, mzda max. 34000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pozice: Učitel/ka, Přijmeme pracovníka/ci na pozici učitele 1. stupeň ZŠ odpovídající kvalifikaci., Zaměstnanecké výhody: závodní stravování, příspěvek na dovolenou, Nástup od 28.8.2018., Mzda: 26 000,- až 34 000,- Kč, Kontakt:Peštová Drahomíra Mgr., tel.: 318 877 224, e-mail: skola.jesenice@tiscali.cz, Místo výkonu práce:Základní škola a Mateřská škola Jesenice u Sedlčan, Jesenice č.p. 10.. Pracoviště: Základní škola a mateřská škola jesenice u sedlčan, 264 01 Sedlčany. Informace: Drahomíra Peštová, +420 318 877 224.

Výroba - Výroba Elektrotechnici a technici energetici 25 000 Kč

Technici elektronici projektanti, konstruktéři Konstruktér/ka. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pozice: konstruktér/ka, Požadujeme:, - ÚSO tech. zaměření, VŠ, - znalost čtení výkresové dokumentace, znalost technologie výroby a materiálů, - výhodou znalost IS Helios Orange, Solid Works, Náplň práce:, - vytváření výkresové dokumentace a 3D modelů výrobků, - zpracování návrhů testování výrobků, zlepšení jejich funkce, - spolupráce při vývoji změn konstrukce výrobků, zlepšování technologie výroby, Nabízíme:, - závodní stravování v místě pracoviště, , - 5 týdnů dovolené, , - náborový příspěvek 20.000,-Kč, , - příspěvek na dopravu., Nástup možný ihned., Kontakt:Vocásková Romana, tel.: 318 603 280, e-mail: romana.vocaskova@mesit.cz, Místo výkonu práce:MESIT air, a.s.,Čenkov č.p. 50. Pracoviště: Mesit air, a.s.,, 262 23 Jince. Informace: Romana Vocásková, +420 318 603 280.

Výroba - Ostatní strojírenští technici Servisní technici 25 000 Kč

Ostatní strojírenští technici Servisní technici pro ČR a Slovensko. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pozice:servisní technici pro ČR a Slovensko, Vaší každodenní náplní práce bude:, - Zákaznický servis a technická podpora zákazníků provozujících instalovaná zařízení Wheelabrator, DISA a Škoda v České republice a na Slovensku, - Opravy, inspekce a modernizace strojních zařízení, instalace nových zařízení a jejich uvedení do provozu, zaškolení personálu zákazníka, montážní práce na dílně, - Zpracování interních reportů a technických zpráv k provedeným servisním úkolům, - Práce v podnikovém informačním systému - aktualizace firemní databáze zákazníků, - Efektivní plánování služebních cest a dodržování BOZP, Na tuto pozici budete potřebovat:, - Technické vzdělání a strojírenské znalosti - strojní mechanika, pneumatika a hydraulika, - Čtení a orientace v technické výkresové dokumentaci a dobré technické komunikační dovednosti, - Řidičský průkaz skupiny "B" a svářečská zkouška podmínkou, - Ochota a chuť cestovat - pravidelné služební cesty, - Znalost AJ či NJ na základní úrovni výhodou, - Praxe na pozici servisního technika výhodou, Co Vám naše společnost nabízí ?, - Atraktivní mzdové ohodnocení a věrnostní odměny, - Motivující měsíční finanční bonus a placené přesčasy, - Týden dovolené navíc (5 týdnů dovolené), - Závodní stravování přímo v areálu společnosti, - Dostupnost MHD, hlídané parkoviště v areálu společnosti, - Výhodný mobilní tarif nejen pro Vás, ale také pro vaše rodinné příslušníky, - Možnost zajistit si kartu Multisport s příspěvkem zaměstnavatele, - Finanční příspěvky na penzijní/životní připojištění, sportovní či kulturní aktivity, firemní akce, večírky a další zajímavé benefity, V případě zájmu o volnou pracovní pozici nám zašlete Váš strukturovaný životopis. Pečlivě čteme každý zaslaný životopis a všem odpovídáme., Zasláním životopisu souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů pro účel výběrového řízení na pracovní pozici, o kterou se ucházíte a pouze po dobu trvání výběrového řízení., Nástup od 1.8.2018. Mzda: 25 000,- Kč, Kontakt: Michaela Karlová Bc., tel.: 318 479 212 od 9:00 do 15:00 hod., e-mail: prace@wheelabratorgroup.com, Místo výkonu práce: ČR a Slovensko. Pracoviště: Wheelabrator czech s.r.o., Za Balonkou, č.p. 269, 261 01 Příbram 1. Informace: Karlová Michaela, +420 318 479 212.


Okresní přebor Nová Ves pod Pleší - Milín 2:3 po penaltách.
9

Král letošního ročníku okresního přeboru na závěr uspěl v Nové Vsi pod Pleší

Ilustrační foto
5

Klíšťata netrápí lidi ve všech regionech stejně

Rozšířená realita v žaláři a dobře skrytá marihuana pro Poláky: videa dne

Podívejte se na krátký sestřih toho nejzajímavějšího, co zaznamenali redaktoři Deníku v pondělí 18. června 2018.

Cestování vlakem podpoří stamiliony korun

Střední Čechy – Stamiliony, nad nimiž se nezasvěcenému málem zatají dech, podpoří osobní dopravu na železnici. Pro letošní rok se částka ve středních Čechách téměř blíží dvěma miliardám korun. Vyplynulo to z jednání středočeských radních, kteří v pondělí schvalovali rozpočtové opatření k zapojení účelové dotace ministerstva dopravy na úhradu prokazatelné ztráty ve veřejné drážní osobní dopravě v roce 2018. Přes kraj tak stát posílá Českým drahám téměř 503 milionů korun; přesně to dělá 502 692 251 Kč.

Březničtí baráčníci oslavili výročí spolu se zahraničními hosty

Březnice - Sdružená obec baráčníků Bozeň oslavila v sobotu 80. výročí svého založení. Na jejich oslavu pozvalo Město Březnice zástupce partnerského města Lindow a spolku Landfrauen z Banzendorfu z Braniborska a dále zástupce spřátelené obce Öreglak z Maďarska.

Na Votvíráku se bavilo několik desítek tisíc návštěvníků

Milovice /FOTOGALERIE/ - Na bývalém vojenském letišti Boží dar v Milovicích se 15. až 17. června konal tradiční festival Votvírák, kterým oficiálně začíná letošní festivalová sezóna.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT