„Z tohoto důvodu bylo asi 20 procent území zpřístupněno veřejnosti po předchozím pyrotechnickém vyčištění lokalit,“ odůvodnil rozhodnutí přednosta újezdu Emil Rybárik.

Zájemci o vydání nebo prodloužení povolenek pro vstup nebo vjezd do vojenských Brd nyní nemusí jezdit za úředníky do Jinců. Na webových stránkách úřadu si totiž mohou žádosti stáhnout, vyplnit a buď osobně odevzdat nebo poslat poštou. Lhůta na vyřízení je 30 dní.

V současné době je vydáno přes 3600 povolenek. Kolik jich bude po Novém roce, si přednosta netroufá říci.

„Těžko to lze dopředu odhadnout. Rozhodně nechceme jejich vydávání zvláště pro ty, kteří je doposud například využívají k cestě za lékařem, do školy, do zaměstnání, omezit. Když žadatel doloží k žádosti potvrzení příslušné instituce, není co řešit. Povolení k průjezdu má šanci získat i ten, kdo doloží, že má třeba příbuzné někde na druhé straně Brd a může získat povolení k průjezdu o víkendech a svátcích. To se týká hlavně občanů žijících v obcích přímo sousedících s vojenským újezdem,“ přiblížil Rybárik.

Podrobné informace týkající se povolování vstupu a vjezdu lze najít na adrese www.vojujezd-brdy.cz. Protože újezdní úřad připravuje plošnou výměnu povolenek pro rok 2010, zůstávají současná povolení s platností do 31. prosince tohoto roku až do 31. března 2010.

Bez platného povolení platí zákaz vjezdu pro celé území všech vozidel s výjimkou vozidel Armády ČR, Policie ČR a Vojenských lesů a statků ČR. Zákaz vstupu pro veřejnost se nevztahuje o víkendech a státních svátcích na prostory uvedené v letošním prvním výnosu, které jsou vyčleněny pro účely pěší turistiky, cykloturistiky a již zmíněného sběru lesních plodů.

Za účelem sběru lesních plodů jsou v době od 1. června do 31. října každou sobotu, neděli a ve svátky vyčleněné zpřístupněné zóny o celkové rozloze téměř 51 kilometrů čtverečních.

Tyto zóny spolu s parkovišti, kde je možné nechat vozidlo, jsou také uveřejněny na oficiálních stránkách úřadu.