Dvacet tisíc jedinců v hnízdě

Podle Jakuba Straky, entomologa z Univerzity Karlovy v Praze, na konci léta vrcholí rozvoj vosích společenství a ta dosahuje maximálních počtů.
„V dobrém roce mohou některá hnízda čítat až dvacet tisíc jedinců. To je pak už znát,“ říká odborník a dodává, že se vše odvíjí zejména od počasí, i když přesné faktory nejsou dosud známé. Záleží už na tom jaká byla zima a jak úspěšně přezimovaly královny. „Také je podstatné, zda bylo hodně vlhko, či jak dobře se šířily patogeny. Čím víc se vosám daří, tím jich je na konci léta pochopitelně víc,“ shrnul Jakub Straka.

Vosy komplikují život lidem všude. V zahradách nebo prostě tam, kde zraje ovoce, je plno vos, které hledají potravu a snadno člověk dostane žihadlo, když neopatrně sebere jablko, na němž sedí hned několik vos nebo i sršní.

Najdou se i lidé, kteří nejen kvůli počasí, ale především kvůli přemnoženým vosám vzdali dovolenou v kempech. Tam je totiž vos víc než dost. Lákají je zbytky v odpadcích nebo sklenice sladkých limonád a s pivem v restauracích.

Vosy mají hlad

Že jsou tito tvorové někdy velice agresivní souvisí podle entomologa s tím, že nyní, na konci sezony už začínají mít hlad.

„Vosy nemají dostatek larev jako potravy, produkující cukry pro dělnice, tak si cukry shánějí kde se dá. Proto jsou neodbytné, mají prostě hlad. Zároveň se cena jednoho jedince stává zanedbatelnou. V koloniích s tisíci jedinci je jeden z nich zcela postradatelný. Proto se nechají snadno vyprovokovat a zdánlivě bezdůvodně štípnou. S tím se nedá prakticky nic dělat. Hlavní je být obezřetný, mít vosy na očích a nedat jim záminku k bodnutí. Mít je prostě pod kontrolou,“ vysvětluje agresivitu tohoto blanokřídlého hmyzu Jakub Straka.

Vosa označí nepřítele alarm feromonem

A pozor! Zabití vosy rovná se dalším útokům.

Podle entomologa totiž v jedovém váčku není jen jed - peptid, ale také alarm feromon. „Ten upozorňuje ostatní vosy na nebezpečí a tak i další se vrhají na nepřítele. Ten je označen. Může se stát, že ve skupině lidí je jeden bodnutý a toho napadají další vosy, zatímco kolem ostatních jen létají. To je tím, že ten první bodnutý je označen feromonem,“ popsal Straka.

Jedenáct druhů vos

V České republice žije 11 druhů pravých vos, včetně sršně obecné a tří druhů vos parazitických. Parazitické vosy nevytváří dělnice, ale využívají hnízd jiných druhů, kde samice parazitické vosy zabije domácí královnu a nahradí ji. Dělnice vos se pak starají o potomky parazitické vosy a ne o své vlastní sourozence.

„Nejčastější je u nás vosa obecná a vosa útočná. Vosa útočná dělá obvykle i největší kolonie a je nejsnáze podrážditelná, tedy i nejnebezpečnější. Kromě pravých vos se u nás vyskytují podobní a příbuzní vosíci. Ti jsou také sociální jako vosy, ale nejsou tak agresivní a jejich kolonie jsou obvykle menší. Hnízda mají otevřená - bez krytu plástve. U nás jsou 4 hojné druhy vosíků a 2 druhy parazitické, ale ty jsou opravdu hodně vzácní. Kromě sociálních vos se u nás z čeledi vosovitých vyskytuje ještě 63 druhů samotářských vos. Ty jsou však neagresivní a proto se s nimi zdaleka tak často nesetkáme. Mezi přirozené nepřátele vos patří někteří ptáci. Zejména žluva hajní a vlha pestrá. Vlha však vzácně žije na jižní Moravě. Hnízda rádi vyhrabávají jezevci a požírají plod. Předpokládám, že to budou dělat i lišky,“ podotkl entomolog Jakub Straka.