„Příbram je město bariér,“ to byla první slova, která zazněla od tří žen na vozíku při diskuzi v Domě s pečovatelskou službou v Brodské ulici. „Nedostaneme se do obchodů v Pražské ulici, na Svatou Horu, do některých částí Městského úřadu Příbram,na veřejné WC, do divadla a do restaurací to jde také těžko. Stačí, aby byl u vchodu malý schod a pro nás je to hned velká komplikace,“ začala výčet problémů jedna z handicapovaných obyvatelek Příbrami.

Lidé na elektrickém vozíku se naopak bez problémů dostanou na odbor sociální péče, na soud a s obtížemi na poštu. Určitá místa jsou řešena zvonkem, kterým na sebe handicapovaný upozorní, ale tato pomůcka není také na všech místech.

„Bezbariérové přístupy v městských budovách bohužel nejvíce chybí v objektu radnice č.p. 108 v ulici Na Příkopech a v bývalém ředitelství rudných dolů č.p. 121 na náměstí TGM. Podobně, jako radnice, je památkově chráněn. V obou objektech není možné vybudovat výtah. V obou případech chceme bezbariérový přístup do objektů řešit propojením se sousedními budovami,“ přiblížil situaci v dalších objektech starosta Josef Řihák.

Pro lidi na vozíčku je doprava přes město možná v linkových autobusech číslo 6 a bezbariérové lince číslo 2. „Tyto autobusy jsou však čas od času rozbité a místo nich jedou běžné. V tom případě musíme cestu absolvovat na vozíčku,“ přiblížila Miroslava Fišerová.

„Nedávno jsem pár dnů musel chodit o berlích a poznal jsem na vlastní kůži, jak strašně těžké je překonávat bariéry a chci handicapovaným obyvatelům co nejdříve pomoci,“ slíbil příbramský starosta Řihák.

Cesta v elektrickém vozíčku je podle dotazovaných v Příbrami snadná. „Chodníky jsou udělané dobře i pro nás,“ pochválila Příbram po této stránce Lenka Šebedová.
Všechny tři vozíčkářky, které Deník vyzpovídal, se shodly, že se ve městě setkávají s pozitivními reakcemi při složitějších situacích. „Lidé se snaží pomoc, ale spíše až na požádání,“ shodly se všechny tři ženy.