Pokud nebude tento termín ze strany majitelů dodržen, vozidla administrativně zaniknou a v budoucnu již nikdy nebudou provozována. V pozdějších případech dočasného vyřazení (od 1.7.2013 do 31.12.2014) mají jejich majitelé povinnost nahlásit údaje o vozidlech, avšak nehrozí jejich zánik. V takovém případě však hrozí pokuta až 50 tisíc korun.