Pětice zastavení přibližuje les, jeho obyvatele i snahu o vytvoření přírodě blízkého prostředí obnovou biotopů (což si vyžádalo také zásah pily k rozsáhlejšímu odstranění nepůvodních dřevin). Či místní ptactvo, stejně jako život v mokřadech a tůních s čolky i žábami včetně jejich významu pro celkový ekosystém. V rámci projektu, na který se podařilo získat dotaci z programu rozvoje venkova, bylo mimo jiné vybudováno i sympatické posezení vybízející k odpočinku.

Mimochodem – místa nazývaná Draha nebo Na Drahách najdeme v řadě lokalit. A není divu: v minulosti tenhle pojem patřil k vesnické každodennosti. Označovány jím zpravidla bývaly obecní pastviny – či případně cesty pro dobytek. Pastvina s kozami a ovcemi i přístřeškem skutečně nechybí – stejně jako výzva, aby příchozí zvířata neohrožovali nevhodným krmením. Tedy přesněji: jakýmkoli krmením. Domov zde ale našili i živočichové, jejichž přítomnost naláká ke krmení (a většinou ani k pohlazení): spousta hmyzu.