Každé historické místo bývá opředeno tajemnými příběhy a jinak tomu není ani v případě zříceniny Vrškamýk.

K tomuto místu se vztahuje pověst, která vypráví o ukrutném rytíři. Ten trýznil své poddané, až jednou, když se vydal na vyjížďku směrem ke Zduchovicím přes les se jménem Jezero, byl v tomto lese zabit. Na místě dlouho stávala malá kaplička. Dodnes se prý na hradě zjevuje jeho duch a straší kolemjdoucí a trampy.

Hrad měl pochopitelně také svůj význam. Ve 14. století vybírala hradní posádka clo z plavby po řece Vltavě. Po vybudování Karlštejna však význam ztratil a byl opuštěn. Zpustlý hradní objekt pak využívali loupeživí rytíři, kteří přepadali vltavské lodě.

Ke zřícenině je pohodlný přístup a autem se dostanete téměř k ní. Vhodné místo je to také pro cyklisty nebo turisty. Z Kamýku nad Vltavou vede přes zříceninu směrem na Zduchovice zelená turistická značka. Rovněž autobusové spojení do Kamýku nad Vltavou je poměrně slušné.

V případě noclehu a občerstvení najdete solidní ubytování také v Kamýku nad Vltavou. Když výlet dobře naplánujete, můžete se projet i lodí po Vltavě.

Důležitý královský hrad založil Václav I. v prvé polovině 13. století, dokončen byl nejspíše za Přemysla Otakara II. Zanikl patrně již v průběhu prvé poloviny 14. století.

Dispozice hradu na úzkém hřebenovitém výběžku byla dvojdílná. Do přední části, která obsahovala zřejmě pouze dlouhou rozměrnou budovu při jedné boční straně, se vcházelo čtverhrannou věžovitou branou. Od zadního hradu ji odděloval široký příkop. Dlouhé úzké nádvoří lemovala ze tří stran obytná, minimálně patrová křídla. Šíře dlouhých bočních křídel odpovídala šíři nádvoří, takže celek působí až dojmem trojlodního půdorysu. Z palácových křídel se dochovaly pouze nádvorní stěny a části příček.

Všechny prostory byly údajně plochostropé, ovšem s výjimkou křížově zaklenuté místnosti v patře krátkého křídla, které nádvoří uzavíralo. Snad mohlo jít o hradní kapli. Spojení místností v prvém patře umožňovaly pavlače obíhající nádvoří. V této úrovni jsou v lépe dochovaném jižním křídle patrny i otisky dvou roubených komor. Interiéry hradu byly vyhřívány pomocí teplovzdušného topení.

Hrad náleží mezi velmi významné stavby posledních Přemyslovců.