„Rekonstrukce byla zahájena v polovině července 2020. Díky vstřícnosti a rychlosti zhotovitele práce probíhají k velké spokojenosti,“ říká místostarosta města Martin Buršík a dodává: „Situace na stavbě je ve velice dobrém stavu, termínově je vše v pořádku, dokonce jsme dle harmonogramu v předstihu. Tento týden bude dokončena rekonstrukce pavilonu 2. stupně a intenzivně pokračují práce i v pavilonech 1. stupně, a to tak, aby bylo postupně uvolňováno co nejvíce zrekonstruovaných sociálních zařízení. Dle původního záměru budou tak do konce září veškeré práce ukončeny a dílo předáno.“

Škola naštěstí má dost prostor, a tak výuku rekonstrukce toalet omezí jen minimálně. „Vyučování tříd 1. stupně bude probíhat v prostorách školních družin a v odborných učebnách 2. stupně. Třídy nebudeme nijak spojovat, výuka proběhne plně v souladu s aktuálními hygienickými nařízeními,“ uvádí k tématu ředitelka školy Klára Karlíková a doplňuje: „Vzhledem k tomu, že ZŠ Školní je škola pavilonového typu, bude i v době provizoria koncentrace dětí v jedné budově nižší, než je tomu ve školách, které disponují pouze jednou budovou.“

O případných změnách v rozvrhu a organizaci výuky bude škola informovat na webových stránkách školy.