Ve Středočeském kraji vznikne nové zvláště chráněné území v kategorii přírodní památka. Stráň u Hrabří se nachází na Sedlčansku a vyskytuje se zde silně ohrožený druh vstavače kukačky. Za poslední tři roky zde kvetlo mezi 500 až 1000 jedinci tohoto druhu.

Nařízení kraje o zřízení přírodní památky tento týden projednali radní.

„Vstavač kukačka, který na této louce poblíž obce Hrabří kvete, dnes patří mezi silně ohrožené druhy, které je zapotřebí maximálně chránit. Konkrétně tato lokalita patří k těm, kde se druhu ve středních Čechách daří nejlépe a má tak celorepublikový význam ,“ uvedla radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková.

Přírodní památka Stráň u Hrabří se nachází v okrese Příbram katastrálním území Hrabří na pozemku o výměře 0,47 ha. Jedná se o úzkou louku, kterou ze severu lemuje komunikace. Předmětem ochrany přírodní památky je populace silně ohroženého druhu vstavače kukačky (Anacamptis morio) a jeho biotop.