Už vloni byl systém nainstalován do MŠ Jana Drdy, MŠ Školní, MŠ Klubíčko a do Alternativní MŠ. Pracuje na základě převedení otisku prstu jako biometrického údaje do číselné podoby. „Každému z rodičů dopřejeme komfort vlastního klíče v podobě osobního otisku prstu, který nelze zapomenout, ztratit, zneužít a je vždy při ruce,“ předeslal místostarosta města Václav Švenda s tím, že jednoduché přiložení prstu k venkovní čtečce umožní systému identifikovat příchozího s následným otevřením vstupních dveří.

Příbramská radnice si od instalace čtečky otisků prstů slibuje především usnadnění práce učitelkám. Ty díky tomu nebudou muset kontrolovat každého rodiče, který chce vstoupit do budovy. Docílí se tím vyššího zabezpečení, ale i toho, že děti nebudou ve třídách rušeny opakovanou zvukovou signalizací domovního telefonu či zvonku.

Z technických důvodů není ale možné zavést toto opatření do dvou mateřských škol. Konkrétně se to týká MŠ Kličkova vila a MŠ Rybička. „Zavedení systému také odmítla waldorfská škola,“ doplnil Švenda.

Nejde však o to, že by vedení těchto školních zařízení vyloženě nové bezpečnostní opatření odmítalo. Spíš jde o fakt, že například videozvonek je pro mateřskou školu v Kličkově vile z důvodu prostorového uspořádání výhodnější.

Videozvonek je z hlediska dispozičního řešení školky v Kličkově vile bezpečnější – a tudíž nejlepším řešením pro učitelky i rodiče. „Naše školka není pavilonového typu a je po vstupu dovnitř celá volně přístupná. V případě otevírání pomocí otisku prstu by se nám bez našeho vědomí mohl kdokoli pohybovat po jejích prostorách,“ vysvětlila jedna z učitelek Marta Mansfeldová s tím, že na videozvonku personál školy vidí, kdo přichází, tím lze předejít modelové situaci, kdy rodič přivede dítě do šatny, kde ho ale nechá samotné a odejde. „O přítomnosti dítěte v šatně tak víme a jsme schopni zabránit případu, že se dítě rozhodne do třídy nepřijít, nebo dokonce odejít z budovy,“ dodala Mansfeldová.

Na bezpečnost město myslí i v základních školách. Od prvního školního dne loňského roku si třeba žáci ZŠ 28. října museli zvyknout na to, že si příchody do budovy evidují pomocí čipů. Město tento zkušební provoz na škole zavedlo v rámci programu prevence kriminality. „Žák vstupuje do školy přes vrátnici a na základě čipu, který přiloží ke čtecímu zařízení, si zaeviduje příchod. Čip je navíc propojený s elektronickou třídnicí školního informačního systému. Pokud dítě nedorazí do školy, rodičům přijde SMS,“ popsala místostarostka Alena Ženíšková a dodala, že zároveň si rodiče mohou kromě jiného přes webovou aplikaci kontrolovat účast dítěte ve škole oproti rozvrhu.

Po dobu letních prázdnin nechá město vybudovat vstup dětí pomocí čipu i do ZŠ Jiráskovy sady. „Vstup pomocí čipů tak bude v září na třech školách. Jsou to ZŠ pod Svatou Horou, ZŠ Jiráskovy sady a ZŠ 28 října,“ dodala příbramská místostarostka.