Výcvik se, kromě nácviku činností na vodě, uskutečnil v areálu školy. Trval deset pracovních dnů, během kterých se odborníci z řad příslušníků Hasičského záchranného sboru Příbram snažili předat co nejvíce informací a praktických dovedností.

„Obsah výcviku byl pestrý a velice zajímavý. Naučili jsme se například slaňovat, obsluhovat plošinu, zachraňovat tonoucího nebo také metody vyprošťování osob z vozidel při dopravní nehodě. Můžeme být rádi, že nám počasí přálo a celkově se výcvik nesl v duchu dobré nálady," shodují se studenti.

Ti pro úplné a správné absolvování kurzu museli projít závěrečnou zkouškou. Komise byla složena z profesionálních hasičů HZS Příbram, předsedou byl zástupce Školního a výcvikového zařízení HZS ČR v Brně. Zkouška se skládala ze tří úkolů.

„Každý z nás musel složit jednu individuální a dvě skupinové zkoušky. Díky naší píli a hlavně velmi dobré přípravě od lektorů uspělo u závěrečných zkoušek devět z deseti žáků. Úspěšné absolvování zkoušky NOV nás již teď opravňuje k výkonu povolání hasiče. Rádi bychom poděkovali všem, kteří se podíleli na samotném průběhu výcviku, ale i jeho dlouhých přípravách, především však vedení školy a řediteli ÚO HZS Příbram. Jsme přesvědčeni, že tento výcvik je velmi dobrým základem pro náš budoucí profesní život," říká za studenty Tomáš Vlček a Martin Procházka.