Důvodem tohoto přerušení jsou technické úpravy, které vyžadují odstávku systému. Informovala o tom Marcela Vívodová, vedoucí oddělení Občanských průkazů a cestovních dokladů z Městského úřadu Příbram.

Podávat žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního pasu a předávat vyrobené doklady bude možné na Městském úřadu Příbram, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů, nejpozději do 23. prosince včetně.

V době odstávky bude možné požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti jeden měsíc pouze občanům, kteří mají trvalý pobyt ve správním obvodu Příbram. Za tento občanský průkaz nebude vybírán správní poplatek, občan pouze předloží dvě současné fotografie.