Jde o projekt Senior Live, který klientům ve věkové kategorii 50+ nabídne bydlení ve vlastním domácím prostředí, avšak se zajištěním potřebného pečovatelského a zdravotního servisu.

Služby otevřené veřejnosti

Investor, kterým je společnost Ambeat Invest (součást podnikatelské skupiny provozující deset domovů pro seniory či léčeben dlouhodobě nemocných a mimo jiné také služby domácí péče), chce vytvořené zázemí nabídnout nejen obyvatelům bezmála dvou stovek bytů nově vybudovaných na svažitém pozemku u Řevnické ulice, ale i zájemcům z řad veřejnosti.

K mání mají být rehabilitace nebo fyzioterapie, stejně jako možnost návštěvy krytého bazénu s celoročním provozem či wellness centra. A veřejnosti hledající relaxaci v klidném prostředí bude k návštěvám otevřen i celý bezbariérově koncipovaný areál. Ten má až ze 40 procent zaplňovat zeleň.

Samotnou nabídku bydlení investor zamýšlí jako alternativu k pobytu v domově pro seniory: s možností, aby senioři zůstali déle aktivní, samostatní a soběstační, se zachováním vyšší míry soukromí, ale s dostupností všeho nezbytného, když to bude třeba.

V debatě s občany města, na níž byl záměr představen, ředitel vnějších vztahů společnosti Radek Peřina veřejnost ubezpečil, že byty budou nabízeny za takových finančních podmínek, aby šlo o bydlení dostupné finančním možnostem běžného Středočecha.

Ujišťoval současně, že komplex bude bydlení seniorů sloužit dlouhodobě; z řad občanů totiž zazněly obavy, aby se nestalo, že lidé v období podzimu života se stanou jen prvními obyvateli – a následně už by s byty s dobrou dostupností Prahy hospodařili dědicové podle svých představ.

„Naším cílem je zajistit lidem v seniorním věku nejen důstojně prožité stáří s potřebnou péčí, ale podle jejich přání i aktivní život,“ zdůraznil Peřina. „Seniorům chceme nabídnout moderní koncept malometrážních bytů, které budou dostupné v různých formách pořízení jednotky – od pronájmu až po částečné či plné splacení družstevního podílu,“ připomněl.

Hodně sebevědomé termíny

I když je projekt zatím ve fázi příprav, firma počítá s tím, že do dokončené první etapy by se první obyvatelé mohli stěhovat již počátkem roku 2023. Stavět by totiž chtěla začít už zhruba za půl roku, kdy dojde na budování obytných a funkčních objektů v horní části komplexu. S tím, jak Česko stárne a kapacity bydlení vhodného pro seniory, kde je zajištěno i potřebné zázemí, nedostačují, se investor rozhodně neobává nedostatku zájemců.