Většina vylovených hladkých kaprů je určena pro bavorský předvánoční trh. Rybník obhospodařuje společnost Blatenská ryba, která hospodaří na 1600 hektarech rybníků na Příbramsku, Strakonicku a Písecku.