Obyvatelé Dobříše budou mít jednodušší běhání po městských agendách. Jednu ze čtyř administrativních budov úředníci opustí, jak říká Bohumila Budková, která má stěhování agend na starosti.

„Lidem se lépe hledá ve třech budovách než ve čtyřech, proto děláme akci ´kulový blesk´. Městská policie bude jako bývávala – v přízemí a do prostor, které se po ní uvolní, chceme přesunou sociálku, to je do budovy č. 230. Logicky, hodit sociálku až do podkroví, je hloupost, když maminky musí vzít děti z kočárku do náručí. Živnostenský úřad bude ve druhém patře, podnikatelé tam vyběhnou snáz," vysvětluje ke stěhování tajemnice dobříšské radnice.

Protože se v Dobříši množí přestupky (kvůli nedávno instalovaným měřičům rychlosti), bylo potřeba posílit počty úředníků, kteří se zabývají přestupkovým řízením a pokutami. „I oni budou na čísle 230 blízko městské policii, kdyby došlo k nějaké nesrovnalosti. Postačí vyběhnout o patro výš a není potřeba běžet přes náměstí," odůvodňuje přesunu přestupkového oddělení blíž ke strážníkům tajemnice Budková.

Do budovy číslo 119 (radnice), kde se uvolní místo po „přestupkářích", se přestěhuje správa městského majetku jako je evidence hrobů a podobně. Starší lidé, kteří si například půjdou prodloužit smlouvu na hrob, nahlásit výtluky na silnicích nebo nebezpečný strom, půjdou přímo na radnici vedle pokladny a tam si vše vyřídí naráz. „Už dlouho jsme se o sjednocení snažili a přece jenom správa městského majetku je nejblíž samosprávě…" uvažuje tajemnice.

Tyto změny budou postupné, v průběhu druhé poloviny roku, a to v zejména v závislosti na průběhu nutných stavebních úprav.

O všech dílčích krocích bude radnice informovat. Sestěhováním dojde k úspoře a k uvolnění čp. 75, které město nabídne ke komerci.