V naší zemi se odedávna produkovaly kvalitní a jedinečné potraviny. S nástupem globalizace byl však trend opačný, potraviny se unifikovaly, a tak často můžete v jakémkoliv koutě světa konzumovat úplně stejné produkty, které k nám navíc často putují přes půl světa.

V Evropě se však v poslední době objevuje zcela jiný směr a každý region se snaží upozornit na ty produkty, které jsou zde oblíbené a tradiční, a které se zde přímo vyrábí. Proto i ministerstvo zemědělství stojí u zrodu podpůrné propagační kampaně, která má seznámit spotřebitele s regionálními potravinami z jednotlivých krajů České republiky.

Součástí této kampaně je i nově vytvořená značka „Regionální potravina“, kterou budou moci lokální výrobci a prodejci umísťovat na své výrobky.

Tato propagační kampaň vznikla hned z několika důvodů. Prvním z nich je snaha prosadit na našem trhu opravdu kvalitní, chutné, tradiční či speciální potraviny. Často je náš trh zaplaven velkým množstvím levných potravin z celého světa, přičemž jejich kvalita bývá mnohdy až na posledním místě.

Naopak potraviny vyráběné v našich domácích podmínkách mohou mít spotřebitelé i kontrolní inspekce mnohem lépe na očích a tím následně dochází k nepřímému tlaku na výrobce, aby udržovali kvalitu svých potravinových produktů na vysoké úrovni.

Dalším důvodem pro preferenci regionálních potravin je i skutečnost, že tyto potraviny jsou díky krátkým distribučním cestám mnohem čerstvější než potraviny, které k nám putují z velké dálky. Potraviny vyráběné v regionu spotřeby mívají zpravidla lepší chuť i cennější nutriční vlastnosti.

Důležitý je rovněž fakt, že čím blíže jsou potraviny ke spotřebiteli, tím méně je zatíženo životní prostředí při jejich dopravě. Velmi významným aspektem, proč dát přednost regionálním potravinám, je podpora zaměstnanosti v daném regionu. Prosperující zemědělci, zpracovatelé i prodejci pak představují záruku udržení nebo dokonce rozšíření počtu pracovních míst.

Všechny uvedené důvody jasně dokumentují důležitost propagace regionálních potravin a naše země se tímto krokem připojuje k řadě vyspělých států, které podobné podpůrné programy již delší dobu úspěšně využívají.
V letošním roce proběhly první krajské soutěže o značku Regionální potravina. Ve Středočeském kraji se do této soutěže přihlásilo 18 malých a středních podniků, pro které je přednostně tato soutěž určena. Hodnoceno bylo celkem 44 výrobků, které byly rozčleněny do šesti kategorií.

Hodnotící komise, jejímiž členy byli zástupci ministerstva zemědělství, veterinární správy, státní potravinářské inspekce, agrární komory, potravinářské komory a Středočeského kraje, posuzovala a ochutnávala všechny přihlášené výrobky.

Vítězství v kategorii masné výrobky získala Milovická baby šunka výběrová, kterou vyrábí firma Fiala Milovice, v kategorii mléčných výrobků získala první místo kopečková zmrzlina čokoládová od firmy Pinko se sídlem v Benešově, v kategorii pekařské výrobky komise nejvíce bodů přidělila Cvrčovickému chlebu, který se vyrábí ve Cvrčovické pekárně v okrese Kladno.

V kategorii alkoholických a nealkoholických nápojů zvítězilo světlé speciální pivo d´Este, které se vyrábí v Pivovaru Ferdinand v Benešově. V kategorii ovoce a zelenina bylo oceněno kysané zelí bílé od výrobce Radka Baše a spol. ze Starého Kolína.

V poslední kategorii Ostatní potravinářské výrobky získala prvenství vaječná pomazánka, kterou vyrábí firma Alima značková potravina ve své provozovně v Kostelci nad Černými lesy.

Poprvé se všechny oceněné výrobky značkou Regionální potravina Středočeský kraj daly ochutnat při výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích koncem srpna. Návštěvníci výstavy, kteří vstoupili do pavilonu R3, zde mohli ochutnat všechny oceněné výrobky nejen ze Středočeského kraje, ale i z dalších krajů naší vlasti. A o ochutnávky byl ze strany návštěvníků ohromný zájem.

Mezi těmi, kdo si na oceněných výrobcích pochutnávali byli i prezident republiky Václav Klaus a předseda vlády Petr Nečas. Další možnost ochutnat oceněné produkty značkou Regionální potravina Středočeský kraj mají zájemci při příležitosti Mělnického vinobraní ve dnech 18. a 19. září a 2. října se s nimi můžete setkat v Hořovicích na Cibulovém trhu a po celé čtyři dny budou ochutnávky probíhat i na výstavišti v Lysé nad Labem od 7. do 10. října při příležitosti výstavy Zemědělec.

Zlata Koukolíčková, Agrární komora Příbram