„Touto cestou si vás dovolujeme požádat o zapůjčení, případně věnování, fotografií a jiných obrazových dokumentů souvisejících s Vysokou školou báňskou. Může se jednat i o pohlednice, zobrazující pedagogy, studenty, budovy školy a její vybavení a podobně,“ vyzývá příbramskou veřejnost za archiv Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Petr Kašing.

Snímky a další materiály lze osobně doručit do Státního okresního archivu v Příbrami na adresu E. Beneše 337, 261 01 Příbram VII. Po oskenování budou fotografie majitelům vráceny. V elektronické podobě lze snímky zaslat na adresu petr.kasing@vsb.cz nebo vera.smolova@soapraha.cz. „Za poskytnuté materiály předem velmi děkujeme," uzavřel výzvu Petr Kašing.