Fašisté v roce 1942 rozhodli o vystěhování civilního obyvatelstva na území ohraničeném řekami Vltavou a Sázavou, a také silnicí číslo 18, které vede z Příbrami do Seldčan. Z prostoru, který čítal kolem 40 tisíc hektarů, bylo vystěhováno celkem 30 tisíc lidí. „Na Sedlčansku se to týkalo asi 4000 lidí. Na vyklizeném území se pak cvičily jednotky SS s velitelstvím na Konopišti a to především dělostřelci,“ prozradil ředitel sedlčanského muzea David Hroch.

Není bez zajímavosti, že ale členy jednotek cvičících na Sedlčansku nebyli jen Němci, ale i občané Beneluxu, Francie, Finska nebo pobaltský států. „Před několika lety jsme natočili o vystěhování dokument, který je k vidění na výstavě a v něm hovoří i jeden pamětník z Francie, který absolvoval výcvik jednotek SS na Sedlčansku,“ dodává ředitel muzea s tím, že přestože nakonec vše dobře dopadlo a lidé se v roce 1945 mohli do svých domovů vrátit, je potřeba podle Davida Hrocha tyto události neustále připomínat především mladým generacím.

Výstava je koncipována na 14 panelech s texty a dobovými fotografiemi a je doplněna o exponáty ve vitrínách, jako jsou zbraně, uniformy, ale i předměty denní potřeby jak německých vojáků, tak i třeba amerických letců, kteří byli koncem dubna 1945 u Sedlčan sestřeleni.

Součástí vernisáže výstavy bylo i představení knihy Pomníky a památníky světových válek na Příbramsku autorů Josefa Velfla a Václava Trantiny, kteří na ní pracovali dlouhých sedmnáct let. Výstavu je možní v sedlčanském muzeu navštívit až do 15. června letošního roku.