Nyní běží zakázka na nákup vnitřního vybavení, které souhrnně vyjde zhruba na 8,3 milionů korun. „Jde o gastro zařízení, nábytek, polohovací postele, kancelářské zařízenía podobně. Část vybavení nakoupí město a část si zajistí provozovatel domov, kterým je Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram,“ upřesnil starosta Příbrami Jan Konvalinka.

V tuto chvíli též probíhají okolo objektu terénní úpravy, které by měly být dokončeny během července. V místě ještě vznikne nové parkoviště a vrátí se sem socha, která stála v prostoru před bývalou školou. Tu město nechalo dočasně odstranit a nyní prochází restaurací.

Nový objekt bude detašovaným pracovištěm stávajícího domova seniorů, který patří městu. Po dokončení se kapacita zařízení rozšíří o dalších 20 míst na celkových 78 lůžek. V současnosti ve městě evidují přes 240 žádostí o ubytování. Po dokončení tak Příbram bude moct službu poskytnout více lidem.

Nová pracovní místa

Charakter domova bude spíše pro klienty s horší mobilitou. To znamená, že bude vhodný hlavně pro seniory, kteří vyžadují intenzivnější péči. V tuto chvíli už probíhají výběrová řízení na obsazení jednotlivých pracovních pozic.

Oproti plánované investici 36 milionů korun celkové náklady na stavbu domova zatím narostly o dva miliony korun, kdy je celý projekt je financován z rozpočtu města. Původně se plánovalo, že bude zařízení otevřeno v průběhu léta, ale stavební práce se protáhly a nový termín tak vychází na září tohoto roku. Příbram zároveň usiluje o zařazení nového domova do krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb.