U řady učitelů i žáků v polovině školního roku nastává frustrace z nekončící distanční výuky. Klasická výuka v lavicích jim chybí. A vzájemné setkávání ještě více. „Chybí nám osobní kontakt s žáky, určitě i dětem, jak se o tom bavíme v rámci osobních konzultací. Je to unavující pro všechny zúčastněné,“ uvedla ředitelka příbramské sedmé základní školy v ulici Bratří Čapků Alena Mašiková.

Technologická překážka pro předávání vědomostí podle Mašikové neexistuje. „Dostali jsme se do režimu, kdy máme systémově věci zaběhnuté,“ potvrdila ředitelka školy, kde žáky v pololetí hodnotí jak známkami na výpisu vysvědčení, tak slovně v rámci on-line schůzek. Pro školu to ale není nic nového. „Rodičům neřeknete pouze to, co žákům vychází, ale vždy to podpoříte slovním hodnocením, co je potřeba posílit,“ vysvětlila Alena Mašiková.

Jak poznamenal ředitel příbramské základní školy Pod Svatou horou Roman Behún, současná situace je o to náročnější, že není vidět světlo na konci tunelu. „Pro předávání vědomostí distanční výuka překážkou není, vše jsme se naučili a nastavili celkem dobře. Zhruba sedmdesát procent vyučovacích hodin učíme on-line, zbytek posíláme žákům domů v podobě úkolů,“ řekl. Někteří žáci jsou podle jeho slov aktivnější, jiní méně - stejně jako při klasické výuce.

Podle ředitele si mají třídní učitelé s žáky svých tříd kromě výuky i popovídat, nechat je zároveň mluvit mezi sebou, aby si děti řekly své zážitky a dojmy.

Obává se však návratu do školy, kdy by žáci mohli být doslova jako utržení ze řetězu. „Někteří žáci ztrácejí pracovní návyky, třeba zůstávají v pyžamu do deseti hodin. Každý je ale jiný, někteří si začali lépe organizovat svůj čas, jiní vnímají veškerý čas jako svůj volný,“ vysvětlil.

Názory, zda děti mají při současném systému příliš mnoho učení, nebo naopak příliš málo, se různí. „Snažíme se balancovat na hraně ostří nože a vyhovět všem, aby žáci nebyli přetíženi,“ poznamenal Roman Behún.

Ze ztráty pracovních návyků má obavy i Alena Mašiková. „Sice učivo bereme podle plánů, vše je nastavené, jak má být, ale dětem budou chybět návyky, kdy musí ráno opravdu vstát, připravit si tašku, někam dojít, za dopoledne musí zvládnout spoustu věcí,“ vysvětlila. Podle jejích slov se vše točí okolo osobní zodpovědnosti. „Můžete říct, že když je k tomu dítě vychované, bude to tak fungovat i při výuce doma. Ale v kolektivu je podpořené ostatními spolužáky, učiteli, asistenty, celým systémem,“ dodala ředitelka.