„Kontrolou jídelny bylo zjištěno nedodržování základních zásad provozní hygieny. Zejména v prostoru vlastní kuchyně a v přiléhajících přípravnách se již dlouho pořádně neuklízelo. Podlahy, keramické obklady stěn, boky pracovních stolů, technologické vybavení, odkládací pracovní plochy byly silně znečištěny mastnotou, prachem a nalepenými zbytky potravin. Některé vnitřní vybavení kuchyně bylo silně zrezivělé. Na stěnách a stropě zjištěn masivní výskyt plísně černé barvy…" stojí ve zprávě z kontroly.

Také čtěte: Podmínky jsou pro řadu malých kin likvidační

Součástí kontroly byl i odběr pokrmu k senzorickému vyšetření. Odběr vzorku byl proveden na základě anonymní telefonické objednávky. Senzorickým hodnocením nebyl prokázán atypický vzhled a vůně spojená s kažením, se změnou výrobku nebo s použitím nekvalitních surovin; hmotností pokrm vyhovoval receptuře, dle které byl připraven.

S provozovatelem jídelny byla projednána nezbytná nápravná opatření a musel provést sanitaci celého provozu, což podle hygieniků neprodleně splnil.

Nepřehlédněte: Na kole do práce: letos se poprvé k akci přidá Příbram

„Naše společnost okamžitě zjednala nápravu a zajistí, aby se situace již neopakovala," vyjádřilo se Příbramskému deníku vedení Stavusu Das.