Vedle základních informací o uvedených osobnostech je brožura doplněna také mapou, na které jsou vyznačena místa velmi úzce s uvedenými osobnostmi spojená.

Jan Čáka, Jan Drda, František Drtikol, Antonín Dvořák, Josef Hlinomaz, Karel Hojden, Hanuš Jelínek, Pavel Juráček, Fráňa Kučera, Václav Šára a Hermína Týrlová – to jsou jména o jejichž životě se lze dočíst ve zmíněné brožurce, která je k dispozici v infocentru v Knihovně Jana Drdy a na Zámečku-Ernestinu, na Svaté Hoře, v Hornickém muzeu a v Galerii Františka Drtikola.

„Naše město, kromě toho že je krásné, tak má i bohatou historii, s níž je spjata celá řada osobností nejen regionálního, ale i mezinárodního významu. Jsem proto moc rád, že prostřednictvím brožurky Osobnosti Příbrami 20. stolení máme tyto osobnosti možnost připomenout, a to i s konkrétními místy kde se narodili, bydleli, žili či tvořili,“ řekl ke vzniku brožury starosta Jan Konvalinka.