Jak jsme již ve včerejším tištěném vydání zmínili, jedná se o minerál výjimečné sbírkové i výstavní hodnoty o velikosti přibližně 35 x 20 x 15 centimetrů, který byl nalezen v roce 1980 v bývalých Uranových dolech Příbram.

Tento unikát přitom vyjde zhruba na 310 tisíc korun.

„Při poslední mineralogické burze v Mnichově se objevil k prodeji vzpomínaný vzorek ryzího stříbra. Mineralog Hornického muzea Příbram Pavel Škácha mě proto na tento unikát upozornil," řekl ředitel Hornického muzea Příbram Josef Velfl.

Poté už bylo jen nutné požádat o vědecký posudek. Ten potvrdil, že se jedná o mimořádně bohatou rudninu. „Po ukončení těžby v roce 1991 a zatopení příbramských uranových dolů již není možné obdobný vzorek získat," dodal Velfl.

A kdy si tento skvost bude moci veřejnost prohlédnout?

Pokud se vše podaří, muzeum by rádo nový přírůstek slavnostně nabídlo veřejnosti ke shlédnutí v rámci tradiční hornické Prokopské pouti, která tento rok připadá na 
6. července.