František Kadeřábek promoval na Karlově univerzitě 27. listopadu 1936. V roce 1945 získal titul odborného lékaře. Od 1. prosince 1936 do 30. března 1937 pracoval jako sekundář v čáslavské nemocnici. Během vojenské služby pracoval jako sekundář interního oddělení posádkové nemocnice v Praze. František Kadeřábek byl významným lékařem, který byl prvním přednostou interního oddělení v tehdejší příbramské nemocnici.

Od 1. dubna 1939 do 21. prosince 1945 byl sekundářem strakonické nemocnice a od 1. ledna do 31. března 1946 pracoval na plicním oddělení v nemocnici v Praze Motole.

Konečně pak 1. dubna 1946 nastoupil do příbramské nemocnice na pozici primáře interního oddělení. Na interním oddělení v této pozici setrval až do odchodu do důchodu, tj. do roku 1985.

V době svého působení vedl interní oddělení na tehdejší dobu vskutku vizionářsky vedl své sekundáře ke specializaci v dalších oborech, jako je kardiologie, nefrologie, revmatologie, endokrinologie, gastroenterologie, diabetologie a další. Vychoval mnoho vynikajících lékařů, kteří pracovali na pražských klinikách. Co bylo však v této době naprosto převratné, to je vybudování první koronární jednotky v nemocnici okresního formátu v roce 1977, tehdy ve spolupráci s II. interní klinikou VFN. Byla vybavena na tehdejší špičkovou monitorovací technikou. Primář Kadeřábek byl mezi pacienty a kolektivem velmi oblíben pro svůj přístup k nim.

Moje osobní setkání s primářem Kadeřábkem v jeho pozici přednosty interního oddělení bylo bohužel velmi krátké. Přesto jsem od svých starších kolegů získal něco, co jim primář Kadeřábek předal znalosti, zkušenosti a s postupujícím věkem i pokoru a vědomí, že se stále musím v medicíně učit, že na prvním místě musí být vždy pacient, nikoliv peníze.

Tuto štafetu je nutné předávat i dalším generacím lékařů pracujících v příbramské nemocnici tak, aby si uvědomili, že pracují na oddělení s dlouholetou tradicí, kterou je nutné udržovat. Doufám, že se to podaří, a to i přesto, že současná doba této snaze příliš nepřeje.

Martin Polák, lékař JIP, interní obory Oblastní nemocnice Příbram