Dobříšská radnice prodá budovu bývalé Staré fabriky. Okolní pozemky jsou však ve vlastnictví třetí osoby. Ta je s novým majitelem ochotna o následném odkupu jednat.