Stávající nástroj byl postaven roku 1948. Kvalita materiálů použitých při jeho stavbě tak odpovídá dobové situaci. Zejména elektronické a pneumatické součásti jsou nyní již zastaralé a na konci své životnosti. Rovněž rozmístění varhan převážně vpůdních prostorách nad bočními loděmi není zvukově ani klimaticky vhodné. Pro stavbu nových varhan byl vybrán renomovaný český varhanář Vladimír Šlajch.