Další bezejmenné ulice na Březových Horách se budou po schválení zastupitelstvem nově jmenovat Karla Hojdena a Veselého Rytířstva. Druhý z názvů je podle bývalé šachty. Při příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Foglara doporučila letopisecká a památková komise pojmenovat spisovatelovým jménem i turistickou stezku, která vede podél Litavky od ulice Třemošenské až ke hrázi Vysokopeckého rybníka. „Náš souhlas s pojmenováním ulic je podmíněn i souhlasným stanoviskem osadních výborů,“ doplnil starosta Příbrami Josef Řihák.