Vedení Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb, dříve Domova důchodců, přišlo v roce 2003 se záměrem, který by umožnil imobilním pacientům snazší pohyb a přepravu v prostorách objektů pro vykonání nezbytně nutných úkonů.
„V každé společnosti žije určitá skupina lidí, pro které se stává vlastní pohyb většinou v důsledku vysokého věku stále obtížnějším. Tito lidé se často stávají klienty ústavů sociální péče a dalších zařízení, v nichž se o ně odborný personál dostatečně postará. Je potřeba zajistit klientům co nejdelší pohyblivost – vstání z lůžka, jít na toaletu, vykoupat se. Pro úplně imobilní pak zajistit komfort při vykonávání základních životních potřeb. To byl prvopočátek projektu, který s využitím stropního a manipulačního systému usnadňuje uvedené úkony nejen klientům, ale ulehčuje práci i personálu,“ uvedla ředitelka centra Věra Trefilová. „Takovéto technické zázemí nám dosud chybělo, a i když je jeho pořízení poměrně finančně náročné, rozhodně nám pomohlo řešit problémy s pohyblivostí imobilních seniorů,“ dodala.
Veškerá manipulační zařízení dosud tvořily dva zvedáky značky ARJO. Za pomoci nového zvedacího a manipulačního systému Human Care – ROOMER, kterým je postupně vybavováno ošetřovatelské oddělení, se výrazně zlepšily přesuny zvláště těžce imobilních klientů a snížila se tak i vlastní namáhavá fyzická a psychická práce personálu.
Jakým způsobem systém Roomer pracuje? Dvě ošetřovatelky přijedou se zvedákem k lůžku, otočí klienta na bok, najedou na lůžko, klienta poté přetočí na zvedák a do sedu, založí opěrkami a následně provedou přesun s klientem na podvěšeném zvedáku po stropní kolejnicové konstrukci, například do koupelny. Koupel provádí na zvedáku. Po koupeli je klient převezen zpět na pokoj a obdobným způsobem uložen na lůžko.
Zvedák, to je vlastně malý kladkostroj, pod nímž je instalován sedák se zdvihovým jednoduchým, či dvojitým závěsem. Nosnost zařízení je 150 kilogramů.
„Ošetřovatelské oddělení bylo rovněž vybaveno sprchovacím lehátkem, které umožňuje velmi příjemný způsob provádění celkové toalety. Dále byly v rámci instalace systému Roomer zrekonstruovány pokoje klientů a vybaveny novými polohovacími lůžky. Došlo k přebudování koupelny a WC na moderní, bezbariérové prostory, odpovídající současným požadavkům a normám,“ říká ředitelka Trefilová.
Zvedací manipulační systém si zaměstnanci i klienti Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb, velmi pochvalují. Zatím je od května 2007 v provozu jen v levém křídle přízemí, a osvědčil se.