Příbramská radnice nezíská od kraje milionovou dotaci na vybudování cyklostezky. „Navrhl jsem hejtmanovi, aby nám v souvislosti s druhou etapou rekonstrukce Zdabořské ulice přispěl na vybudování obousměrné objízdné trasy,“ řekl starosta Příbrami Josef Řihák s tím, že tato trasa by se po skončení rekonstrukce Zdabořské ulice stala významnou součástí nové cyklostezky ze Zdaboře na sídliště Drkolnov, kterou by Příbram dobudovala z městského rozpočtu.
„Středočeský kraj nemá v současné době vyčleněny finanční prostředky potřebné na úpravu místní komunikace. Je mi velmi líto, že nemohu poskytnout příznivou informaci, která by problém s objízdnou trasou vyřešila dle návrhu,“ uvedl hejtman Středočeského kraje Petr Bendl.