Nemusíte nikam chodit, ani si složitě zajišťovat hlídání dětí, stačí se připojit na internet z domova, mateřského centra nebo knihovny.

Tato moderní forma vzdělávání probíhá on-line (přes internet). To znamená, že se v určený čas připojíte k počítači, před sebou na obrazovce vidíte přednášejícího, zároveň sledujete jeho vizuální materiály k přednášce a máte k dispozici okénko pro chat (komunikaci pomocí krátkých zpráv) – ve kterém můžete klást dotazy lektorovi nebo reagovat na dotazy ostatních účastníků a účastnic.

Poslechnete si přednášku a pak se zúčastníte diskuse, kde budete mít možnost se zeptat na všechno, co vás zajímá. Jen pokud váš počítač nemá reproduktory, tak pozor, nezapomeňte si sluchátka! V současné době pořádá společnost APERIO cyklus bezplatných webinářů pro sólo rodiče, kteří vstupují nebo se vracejí na trh práce a potřebují si doplnit znalosti a dovednosti důležité pro získání pracovního místa nebo zahájení samostatného podnikání.

Webináře s tématikou personalistiky a pracovního práva mohou využít sólo rodiče, kteří z nějakého důvodu nemohou přijet na dvoudenní bezplatné semináře pořádáné v Praze. Webinářů se mohou zúčastnit otcové i matky, kteří vychovávají své děti bez partnera a jsou bez stálého zaměstnaní nebo pravidelného příjmu z pracovní činnosti či podnikání. Každý webinář trvá dvě hodiny, z toho půl hodiny je věnováno diskusi s lektorem. Maximální počet účastníků je dvacet. První letošní webinář již proběhl v červnu a hodnocení účastnic a účastníků byla vesměs pozitivní.

„Dozvěděla jsem se, jak dobře napsat motivační dopis, upřesnění bodů v životopisu, čeho si zaměstnavatelé všímají, dle čeho si vybírají, důležité jsou i detaily, jako např. vhodně zvolená e-mailová adresa apod.“

„Webinář byl pro mě přínosný i tím, že je to pro mě nový způsob, jak být v kontaktu s lidmi a dozvědět se něco nového, na MD jsem dost odříznuta od okolního světa….“

Na podzim proběhnou další dva webináře. Ve středu 6. října od 20 do 22 hodin na téma Nenechte se napálit /Vaše práva při vstupu či návratu do práce.

Účastníci se dozví více o právech rodičů při vstupu či návratu do práce, o výhodách a úskalích flexibilních pracovních úvazků, možnostech rekvalifikace či pravidlech zakládání vlastní živnosti.

Lektorka: JUDr. Jana Seemanová, specialistka na právní postavení rodičů na trhu práce, dlouhodobě působící ve webové právní poradně Aperia. V pondělí 1. listopadu od 20 do 22 hodin je tématem webináře Přijímací pohovor do zaměstnání/Jak se na vás dívá zaměstnavatel? Obsahem jsou základy sebeprezentace, komunikace verbální a neverbální, tipy, jak se co nejlépe prodat, a jak se připravit na otázky, které při pohovoru pravděpodobně zazní.

Lektor: Vlastimil Jaroš - má dlouholetou zkušenost v oblasti vzdělávání a koučinku, působí jako konzultant ve společnosti Krauthammer a spolupracovník společnosti Aperio.

APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství je občanské sdružení, které se orientuje na podporu informované volby, osobní zodpovědnosti a aktivního přístupu k rodičovství a mateřství. Usiluje o zlepšení podmínek a služeb pro rodiče a jejich rovnoprávné postavení ve společnosti. Poskytování informací formou kurzů, pomocí webových stránek a tiskových materiálů a realizace vzdělávacích a výzkumných programů pro budoucí a stávající rodiče, laickou a odbornou veřejnost a zaměstnavatele.