„Rytectví v širším slova smyslu je nepochybně jedna z nejstarších uměleckých technik na světě. Pokud jde ale o tisk, tak rytina se poprvé objevuje v 16. století s nástupem obrazů a ilustrací tištěných intagliem. Moderní rotační intaglia se používají třeba pro tisk bankovek. V dnešní době jsou stále častěji využívány pro tisk reprezentativních firemních tiskovin a cenin, v Čechách například pro tisk poštovních známek,” tehdy přiblížil za organizátory Stanislav Trokšiar.