„Když chodím pěšky po silnici nakupovat do Hypernovy, mám strach, že mě po cestě srazí nějaké auto,“ říká Milada Rybnická z Žežic. Město Příbram vyhlásí v nejbližších dnech na tuto stavbu výběrové řízení.
Cesta dlouhá 811 metrů by měla být hotova do konce září. Celý projekt včetně veřejného osvětlení, které by mělo být dokončeno v průběhu října, počítá s rozpočtem 2,8 milionu korun. Na tři metry širokém chodníku bude cyklostezka s vyznačeným pruhem pro cyklisty, která bude měřit 531 metrů, a od odbočky na K-farmu povede dále jako cyklotrasa směrem na Lešetice. Samotný chodník bude pokračovat do Žežic, ale bude široký jen 2,2 metru, protože se město nedohodlo s majiteli pozemků ležících u plánované trasy. Dalším důvodem, proč cyklostezka nebude pokračovat až do Žežic, je bezpečnost chodců.
„Cesta se dál zvedá do kopce, cyklisté jezdí rychle a mohlo by docházet k nehodám, například když tam půjde maminka s kočárkem. Odbor dopravy tedy nedoporučil, aby cyklostezka dále pokračovala. To ale není nic hrozného, protože v Žežicích by stezka stejně končila,“ vyjádřil se ke stavbě příbramský starosta Josef Řihák.

MARTIN JANOTA