Podle radnice dlažební kostky v této ulici nahradí asfalt. Vydlážděna kamennou dlažbou však zůstanou podélná parkovací místa, která budou nově po obou stranách komunikace. „Předpokládaný termín zahájení této rekonstrukce se chystá na první polovinu roku 2017," uvedla mluvčí radnice Pavlína Svobodová s tím, že investorem je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), který jako vlastník vyslyšel stížnosti občanů na hluk.

„Ředitelství silnic a dálnic, jako vlastník komunikace I/66, zadalo zpracování projektu z důvodu četných stížností obyvatel ulice Plzeňská na nadměrný hluk," řekl k chystané akci starosta města Příbrami Jindřich Vařeka a dodal, že rekonstrukce se týká úseku od křižovatky s ulicí Riegrova po křižovatku s ulicí Hradební, tedy části, která jediná zůstala v žulovém povrchu. Zbylé části od náměstí T. G. Masaryka a od Dolejší Obory již byly zrekonstruovány.
„Omezení hluku z provozu automobilů je pouze jedním parametrem pro zlepšení kvality životního prostředí, ale město usiluje i o zvýšení kvality estetické a pobytové," doplnil městský architekt Jaroslav Malý a dodal, že kamenná dlažba je samozřejmě kvalitnější přírodní materiál oproti asfaltu, ale nevýhodou je právě větší hlučnost.

„Původní projekt ŘSD počítal se 100 % odstraněním žulových kostek a v celém rozsahu nahrazením asfaltovým povrchem, my jsme však jako město dosáhli toho, že podélná parkovací stání budou v žulových kostkách ponechána," vysvětluje architekt Malý s tím, že při parkování nebudou mít kostky vliv na hlučnost a naopak umožní lepší vsakování vody a hodí se více do intravilánu města. Do budoucna by město chtělo navíc prostory Plzeňské ulice doplnit výsadbou zeleně, která by rovněž přispěla k redukci hluku z provozu automobilů a zvýšila kvalitu prostředí.