Celou záležitost popsala starostka obce Vlasta Petýrková: „Rádi bychom měli tuto věc už za sebou, ale vše závisí pouze na penězích. Jako svazek obcí, kde jsou kromě Narysova ještě Vysoká u Příbramě, Třebsko a Modřovice, budeme žádat o dotace na kanalizaci, takže se to snad konečně hne. Silnice zatím opravovat nebudeme, protože se do nich kvůli kanalizaci bude znovu vrtat.“

V poněkud dlouhodobějším horizontu plánuje obec zavedení plynu. „Jsme rádi, že zrekonstruovaná vodárna dobře plní svojí funkci, ale hlavně se nám podařilo díky ní odstranit z vody větší množství dusičnanů,“ dodala starostka.

Obyvatelé Narysova se umí bavit

V Narysově se nedávno uskutečnil 18. ročník jedné z nejvýznamnějších akcí s názvem Narysovská slepice. Letos se jí zúčastnilo zhruba 40 dětí a 30 dospělých, z nichž většina byla místních. Děti prochází lesem po vyznačené trase a na stanovištích plní různé úkoly. Po návratu si mohly dát domácí bramboračku, upekly si vuřty a ochutnaly bramboráky.

„O týden později se u nás uskutečnil turnaj v nohejbale, kterého se účastnilo také kolem padesáti lidí. Byla to celodenní akce zpříjemněná občerstvením,“ připomněla Vlasta Petýrková.