„Kromě toho ještě připravujeme zasíťování nových parcel v Nechvalicích a na podzim podáme žádost o dotaci na stavbu kanalizace a čistírny odpadních vod také v Nechvalicích. Stavba by se měla vejít do 28 milionů,“ sdělil starosta obce Jiří Hejhal.

V letošním roce by obec ještě chtěla zahájit stavbu další úpravny vody, a to v osadě Březí za dva miliony.

„Asi by ještě stálo za to uvést, že jsme v nedávné době dokončili úpravnu vody veřejného vodovodu pro osady Ředice a Ředičky za více než dva miliony,“ doplnil závěrem Jiří Hejhal.