„Žádali jsme o dotace již několikrát. Protože se jedná o obecní zeleň, která nebyla vyhlášena chráněným parkem, musíme se o vše postarat sami,“ připomněl situaci v obci starosta Zdeněk Soukup.

Zalužanští mají vypracovaný projekt na základě dendrologického výzkumu, který by zachránil mnoho vzrostlých stromů před jistým poražením. Projekt je však na poměry obce dosti nákladný.

„V žádném případě si nemůžeme dovolit hradit veškeré náklady z obecních peněz,“ sdělil Zdeněk Soukup.

Lidé ze Zalužan by rádi více než padesát stromů zachránili a kácení nechávají až jako nejzazší možnost, ovšem příroda nečeká. Některé ze stromů se už doslova rozpadají a ohrožují tak zejména obyvatele na životě.

„V parku je 175 opravdu vzrostlých stromů. Jednapadesát stromů musí být poraženo, ale z toho zbytku můžeme určitě polovinu zachránit. Stromy by se prořezaly, zasříškovaly a u některých vyplnily dutiny. Jestli bude nebo nebude stát někde padesát stromů je znát,“ doplnil Zdeněk
Soukup.

Situace v Zalužanech podle starosty nyní vypadá tak, že všechny stromy „neohroženě stojí“ a všichni vyčkávají.

„V současné době máme znovu podanou žádost o dotaci na revitalizaci obecní zeleně na návsi, ale doposud nebylo ukončené schvalovací řízení,“ dodal Zdeněk Soukup závěrem.