Policistů je nedostatek. Z tabulkového stavu 260 míst ve středních Čechách chybí na Územním odboru Příbram 14 policistů. Především v terénu. Jako lákadlo na všeobecně složitou situaci s počty mužů a žen zákona má od ledna tohoto roku posloužit vysoký náborový příspěvek. A 150 tisíc není zrovna málo peněz. „Personální stabilizace je jednou z našich největších priorit,“ řekl René Peták, vedoucí územního odboru Příbram.

Nejvíce pracovníků nám chybí především na dopravním inspektorátu. Volná místa jsou také na obvodním oddělení Milín a Březnice. „Intenzivně se věnujeme hledání nových kolegů či kolegyň, kteří by posílili náš tým ,“ řekla policejní mluvčí Monika Schindlová.

Málo platné, největším, nikoli ale nejlepším motivátorem do práce, jsou peníze a systém benefitů. Zdá se, že tento fakt si také u státní policie uvědomují velice dobře, a tak vedle náborového příspěvku 150 tisíc korun nabízejí novým uchazečům zajímavé podmínky a možnosti.

„Kromě zajímavého a rozhodně ne stereotypního zaměstnání nabízíme novým policistům také kariérní růst, po několika odsloužených letech je možné působit například v rámci kriminální policie, na operačním středisku, u Útvaru rychlého nasazení. Zájemcům o další vzdělání umožňujeme studium na vysokých školách,“ vysvětlil Peták. Podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů mají déle sloužící policisté nárok na čtrnáctidenní ozdravný pobyt formou lázeňské péče nebo tělesných rehabilitačních aktivit. Dále mají řadu výhod jako šest týdnů dovolené, příspěvky na kulturní a sportovní akce, možnost bezúročných půjček, příspěvky na penzijní a životní pojištění, možnost poskytnutí služebního volna či bezplatné psychologické péče.

Při odchodu ze služebního poměru mají policisté nárok na odchodné a výsluhový příspěvek. „Co se týká platových podmínek, došlo v loňském roce dvakrát k navýšení základního tarifu o deset procent,“ sdělil Peták. „Služební příjem při nástupu dosahuje k 22 tisícům hrubého. Po ukončení roční základní odborné přípravy je služební příjem ve výši téměř 27 korun hrubého bez osobního příplatku,“ dodal.

Policistou se může stát občan České republiky, starší osmnácti let, který je bezúhonný, má úplné středoškolské vzdělání, není členem žádné politické strany, nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a úspěšně absolvuje přijímací řízení, kde se zkoumá jeho fyzická, zdravotní a duševní způsobilost k výkonu služby. A to je, zdá se, hlavní kámen úrazu. Psychotesty totiž rozhodně neprojde každý. „Zatímco fyzická připravenost se dá zdokonalit, tak největším úskalím přijímacího řízení je psychologické vyšetření, kde řada uchazečů neuspěje,“ konstatoval Peták.