Svoje vyprávění zahájil vývojem naší planety se zaměřením na formování kontinentů. Zvláštní pozornost věnoval období před více než pěti sty miliony let. Právě v té době se na území dnešních Čech nacházelo dno moře a v něm se objevují trilobiti společně s jinými živočichy.

Stopy po nich se zachovaly v břidlicích Barrandienu dodnes. Přednášející se však věnoval i dalším horninám a zajímavostem souvisejícím s jejich výskytem a ukládáním v jednotlivých vrstvách na Jinecku.

Účastníci vycházky se seznámili s historií dřevouhelné huti Barbora a s chráněnými lokalitami Vinice a Vystrkov. Každý účastník obdržel stručný ilustrovaný přehled s nejdůležitějšími informacemi o probírané problematice.

Miroslav Maršálek