„Důvodem kácení je v obou případech hniloba spodní části kmene, která zasahuje až do kořenové části stromů. Vzhledem k postupující hnilobě tak vzrůstá riziko pádu předmětných stromů," informuje na webu města Karel Obermajer z odboru životního prostředí. K rozhodnutí stromy pokácet přispěla skutečnost, že se stromy nacházejí v centru města, kde se pohybuje hodně lidí, hlavně dětí.

„Hrozí zde reálně ohrožení života a zdraví osob. Zdravotní stav stromů posoudili lidé z ochrany přírody, lesního hospodářství a myslivosti a pro tyto účely byl soudním znalcem vyhotoven posudek. Je narušena stabilita stromů a současný stav dřevin bohužel nelze řešit jiným způsobem, než jejich pokácením," dodává Karel Obermajer vzhledem k tomu, že kácení stromů bývá pro obyvatele citlivou záležitostí.

Náhradou za pokácené dřeviny bude nová výsadba v lokalitách Tarásek a Rukavičkářská.