Obojživelníci migrují právě v této době, ale záleží také na momentálním počasí.

Aby žáby a také čolci dorazili k vodě, se starají už po mnoho let pracovníci Ochrany fauny České republiky. Mezi partu lidí, kterým není osud obojživelníků lhostejný, patří i Lucie Spálenková z Ochrany fauny ČR.

„Jarní tah obojživelníků je tím nejnebezpečnějším typem migrace. Počty migrujících jedinců závisí na několika faktorech, například na teplotě, srážkách, intenzitě automobilového provozu, zajištění lokality v minulých letech či zániku některé z okolních vodních ploch. K tomuto jarnímu putování může dojít již v únoru. Nejčastěji však obojživelníci zahajují svou dalekou cestu koncem března, kdy dochází ke zvýšení teploty i vzdušné vlhkosti,“ upřesnila Lucie Spálenková.

Pro ochranáře je nejdůležitější, aby s několikadenním předstihem na rizikových lokalitách zajistili obojživelníkům bezpečný přechod. „V místě, kde dochází ke zkřížení komunikace s migračním koridorem postavíme zábrany v podobě 30 centimetrů vysoké fólie, která pro obojživelníky představuje nepřekonatelnou bariéru. Společně se záchytnými ploty nainstalujeme padací pasti. Ty nám umožňují téměř stoprocentní odchyt migrujících obojživelníků a následně jejich bezpečný přenos přes komunikaci. K nejmasivněji táhnoucím druhům patří ropucha obecná a v některých oblastech skokan hnědý,“ dodala Spálenková s tím, že v případě nezajištěné lokality můžeme být svědky zbytečného usmrcení stovek až tisíců jedinců pod koly automobilů.

A proč vlastně obojživelníci podstupují tuto strastiplnou cestu? „Důvod je jednoduchý. Obojživelníci přezimující na suchu po probuzení putují k vodní ploše, kde hledají partnera, a kde následně dochází i ke vzniku další generace,“ vysvětlila Lucie Spálenková.

Na jaře roku 2009 přenesli pracovníci Ochrany fauny ČR 7376 jedinců. Z jistotou se dá konstatovat, že by drtivá většina těchto zachráněných obojživelníků skončila pod koly aut. „Pokud by nám byl osud našich vymírajících obojživelníků lhostejný, naše děti a vnoučata by znaly podvečerní žabí serenády jen z vyprávění,“ shodují se ochranáři, kteří v tomto roce zajišťují přechody v těchto lokalitách: Prostřední Lhota, Nový Knín, Čenkov, Bratřejov, Petrovice a Drhovy.