V současné době užívají příbramskou městskou hromadnou dopravu zdarma jen školáci ve školním autobuse, dále pak děti do 6 let, držitelé průkazů ZTP a ZTP/P a jejich průvodci, invalidní vozík, dětský kočárek s dítětem včetně jednoho průvodce, občané města Příbrami nad 70 let při odbavení čipovou kartou, dárci krve nebo kostní dřeně dle seznamu městského úřadu, držitelé průkazů PTP s trvalým bydlištěm ve městě Příbram nebo obcích spadajících do okruhu MHD Příbram.

K samotnému otevření diskuze možnosti bezplatného užívání MHD ve města Martin Buršík uvedl: „Jedná se prozatím o téma k diskuzi se zastupiteli, občany a odborníky na dopravu. Hlavní myšlenkou je snížení provozu automobilové individuální dopravy, a s tím související problematické parkování především v centru města.“

Důvodem těchto úvah je mimo jiné i to, že stavba parkovišť v některých částech města, především pak v historickém centru, není možná. V každém případě půjde o několik na sebe navazujících opatření, která jsou nám doporučována zpracovateli Generelu dopravy. „Pokud bude návrh realizován, půjde o přibližně stejný termín jako zavedení nového parkovacího systému, tedy nejdříve podzim 2021,“ dodává Buršík.

Kolik by doplácelo město?

Podle příbramského místostarosty z hlediska financí prý nepůjde o zásadní finanční propad. „Podle předběžných propočtů nás MHD úplně zdarma vyjde na méně než milion korun měsíčně. Celkové náklady na městskou hromadnou dopravu v Příbrami jsou každoročně asi 45 milionů korun, z toho město doplácí 35 milionů korun. Nově by tedy hradilo o 10 milionů korun více, které se dosud vybírají na jízdném,“ přibližuje náklady pro město Martin Buršík

Nicméně bývalý radní pro ekonomiku Václav Dvořák, který v minulém volebním období Příbrami našetřil do městské kasy částku 200 milionů korun, se na tento krok dívá obezřetněji. „Samozřejmě, že to lze, ale je potřeba říci, co za to. Vždy je to otázka něco za něco. Ovšem nastolovat tuto otázku v době, kdy čelíme koronavirové krizi, je odvaha. Sám místostarosta Buršík uvádí, že kvůli tomu město za tři roky přijde asi o 250 milionů korun, takže si myslím, že na MHD zdarma v tuto chvíli není vhodná doba,“ míní ekonom Václav Dvořák.

Nicméně podle Martina Buršíka právě z čistě ekonomického pohledu je tu ještě jedna skutečnost, kdy se chystá se integrace příbramské dopravy do Pražské integrované dopravy – podobně jako už nějaký čas funguje zapojení meziměstské autobusové a vlakové dopravy. „V rámci budoucího přerozdělení jízdného lze očekávat, že zmiňovaný výnos 10 milionů korun by ještě mírně poklesl, uzavírá Martin Buršík.