Rekonstrukce by měla být v případě s ohledem na vhodné klimatické podmínky dokončena do konce letošního roku. Rekonstrukci psího útulku provede firma Staler spol. s r.o. Cena za zhotovení díla je 3 591 313,71 korun bez DPH.

Psí útulek se nachází ve stavbě, která kdysi sloužila jako hájovna pro správce přilehlých lesů a pochází z doby před rokem 1918. Jako městský psí útulek budova s dvorem slouží v posledních zhruba dvaceti pěti letech. Zařízení je vedené jako provizorní útulek pro psy a zatím se do ní výrazněji investovalo. Rekonstrukce má vytvořit vhodné podmínky nejen pro psy, ale i pro zaměstnance útulku.

Zadní trakt budovy, kde je v současné době dřevěná konstrukce stodoly, bude stržen a na stejném půdorysu bude vystavěna zděná část objektu. Bude nově provedena hydroizolace objektu, vykopány všechny podlahy ve všech místnostech, dojde i na rekonstrukci krovů a celé střechy, vyměnění se okna a změní se také způsob vytápění objektu, výměnou projde také elektroinstalace, rozvody vody a kanalizace.

Součástí rekonstrukce budou kancelářské, skladové a technické místnosti, sociální a hygienické zázemí pro zaměstnance, vyšetřovací, hygienické a zejména karanténní a pobytové prostory pro zvířata.

„Stav naplněnosti útulku se aktuálně pohybuje mezi dvaceti až třiceti pejsky, poslední dobou je to spíše ke dvacítce,“ popisuje naplněnost útulku příbramský místostarosta Václav Švenda s dovětkem, že se tak děje zejména z důvodu lepšího systému informovanosti ohledně umístěných a nalezených psů.

„Díky pružnému zveřejňování informací ohledně činnosti útulku v městském zpravodaji a na sociálních sítích nacházejí průběžně psí obyvatelé nové domovy a ti, co v útulku zůstávají, najdou alespoň zájemce na venčení,“ dodává a děkuje všem, kterým nejsou osudy lazeckých pejsků lhostejné a jakýmkoliv způsobem útulek podporují.

Psí útulek provozují Technické služby Příbram v obci Lazec. Slouží k umísťování zatoulaných psů z území města Příbrami, které do útulku dopraví výhradně Městská Policie Příbram. Příjem psa od občana není povolený. Příjem zaběhnutých pejsků je také možný z katastrů obcí, které mají s TS uzavřenou platnou smlouvu a obce za psa v útulku platí.

Kapacita zařízení je 25 venkovních kotců a 3 vnitřní karanténní kotce pro nemocné nebo právě přivezené psy. O psy a provoz zařízení se starají tři zaměstnanci denně včetně víkendů a svátků od 6 do 18 hodin. O zdravotní stav psů v útulku pravidelně pečuje veterinární lékař.

Pokud v útulku skončí zaběhnutý pes, kterého si přijde vyzvednout jeho majitel, který ponechá psa v útulku déle než sedm dní, uhradí při vrácení psa za každý započatý den 92 korun od prvního dne pobytu a 367 Kč za veterinární ošetření a dále uhradí mimořádné náklady jako například veterinární zákrok, které vznikly při pobytu psa v útulku. Člověk, který chce převzít psa z útulku do své péče, zaplatí jednorázový poplatek 367 korun za veterinární ošetření.

V loňském roce prošlo příbramským útulkem 182 psů. K novým adoptivním majitelům odešlo 72 pejsků a zpět ke svým původním majitelům se vrátilo 83 pejsků. O psech umístěných v lazeckém útulku informuje město pravidelně v na svém facebookovém profilu, webových stránek útulku, nebo v městském zpravodaji.