V projektu se počítá s odstraněním náletů stromů, vyčištěním plochy lesíka, odstraněním mrtvých stromů a větví.

„V části porostu bude proveden výchovný zásah, přičemž budou odstraněny zejména suché, poškozené a nakloněné dřeviny a dále dřeviny, které omezují ostatní perspektivnější dřeviny v růstu. V další části porostu pak bude proveden obnovní zásah s cílem nahradit některé pro tuto lokalitu neperspektivní a nevhodné dřeviny, zejména vzrostlé modříny, jinými perspektivnějšími dřevinami jako jsou habry, javory, dříny a brsleny,“ popsal místostarosta Miroslav Peterka.

Podchod pod Školní ulicí v Příbrami.
Objížďky a zavřené chodníky. V pondělí startuje oprava mostů ve Školní ulici

V době kácení, které zajistí Technické služby Příbram ve spolupráci s Městskými lesy Příbram, s. r. o., by měli místní počítat se zvýšeným hlukem. Následnou výsadbu dřevin provedou Technické služby Příbram.

Revitalizací lesíka vznikne místo pro příjemné procházky lesem téměř v centru města.