„Důvodem realizace této stavby je odklonění dopravy mimo obec Dubenec a tím vytvoření podmínek pro bezpečnou a pohodlnou jízdu motorových vozidel. Díky tomu dojde také ke zlepšení životního prostředí v obci Dubenec," komentuje zahájení stavby generální ředitel ŘSD ČR Jan Kroupa.
Starosta Příbrami na akci vyjádřil přání, aby na stavbu této nové rychlostní silnice v rozumné době navázala stavba jihovýchodního obchvatu města Příbrami: „V rámci dnešní slavnostní události se našel čas i na připomenutí důležitosti tzv. jihovýchodního obchvatu pro město Příbram," uvedl starosta města Příbrami Jindřich Vařeka s tím, že této diskuse se zúčastnili kromě ministra dopravy Dana Ťoka a výkonného ředitele Skanska a.s. divize Silniční stavitelství Michala Reitera i členové centrální komise ministerstva dopravy, kteří budou v příštích týdnech rozhodovat o osudu jihovýchodního obchvatu Příbrami.

„Pan ministr nás ujistil, že mu na projektu jihovýchodního obchvatu záleží a v případě, že bude ekonomická prospěšnost tohoto projektu potvrzena, finanční prostředky nebudou problémem. Dále pan ministr přislíbil, že se osobně zasadí o to, aby všechny nezbytné legislativní úkony byly provedeny v nejkratších možných termínech," uvedl dále ve věci jihovýchodního obchvatu starosta města Příbrami Jindřich Vařeka.

Začátek stavby R4 Skalka – křižovatka II/118 navazuje na stávající silnici R4 v křižovatce silnic I/4 a I/18 v místě, kde stávající rychlostní silnice končí a dále navazuje jako dvoupruhová. Trasa se odklání pravým obloukem o poloměru 600 metrů a protisměrným obloukem o stejném poloměru obchází obec Dubenec ve vzdálenosti přibližně 150 – 200 metrů od nejbližší zástavby. Před obcí Bytíz v km 44,015 se vrací ke stávající I/4, kterou ve třech místech kříží, a pokračuje v jejím souběhu. Stávající vozovka se využívá jako jeden jízdní pás.

Úprava končí za mimoúrovňovou křižovatkou se silnicí II/118. Stavba silnice R4 zahrnuje kromě hlavní trasy také výstavbu mimoúrovňové křižovatky se silnicí II/118 u obce Háje. Stavba řeší rovněž výstavbu nové doprovodné komunikace II. třídy.

Vítězná firma Skanska a. s. podala nejnižší nabídku ve výši 417.485.287,39 Kč bez DPH. Nabídnutá délka záruční doby je 120 měsíců. Výstavba potrvá dva roky.

Data o stavbě:
Délka hlavní trasy: 4788 m
Kategorie: r 22,5/80
Plocha vozovek: 102 500 m2
počet stavebních objektů: 66

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí